Lãnh đạo huyện Cao Phong tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2016.

Năm 2016, Ban đại diện HĐQT NHCSXH Cao Phong đã triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách tín dụng mới đến các thành viên; thực hiện kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay tại các hộ, tổ TK&VV và các xã...Toàn huyện có 195 tổ TK&VV, qua xếp loại có 159 tổ xếp loại tốt, 35 tổ xếp loại khá, 1 tổ xếp loại trung bình, không có tổ yếu kém. Năm qua, NHCSXH huyện đã thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng như huy động vốn tại địa phương đạt 4.987 triệu đồng. Tổng dư nợ 12 chương trình tín dụng chính sách đạt 208.350 triệu đồng với 7.288 khách hàng còn dư nợ trong đó dư nợ uỷ thác qua 4 tổ chức chính trị xã hội chiếm 99,9% tổng dư nợ. Nợ quá hạn toàn huyện là 148 triệu đồng/8 hộ chiếm 0,07% tổng dư nợ; lãi tồn đọng 411 triệu đồng. Không có nợ khoanh và nợ bị xâm tiêu chiếm dụng. Trong năm đơn vị đã thực hiện xử lý xoá nợ 7 món vay cho 6 hộ số tiền gốc 65 triệu đồng, lãi 29,5 triệu đồng. Rà soát và lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ tồn đọng không có khả năng thu hồi 12 món số tiền 353 triệu đồng. 

Qua đánh giá, năm 2016 việc xây dựng kế hoạch tín dụng kịp thời; đôn đốc xử lý thu hồi kịp thời các khoản nợ; chuyển tải nhanh chóng vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng. Từ nguồn vốn của NHCSXH đã giúp trên 3.000 hộ được vay vốn phục vụ SXKD, tạo việc làm, trong đó tạo việc làm mới cho 47 lao động, làm mới, sửa chữa nâng cấp 1.389 công trình  NS&VSMT nông thôn...Từ vốn vay ưu đãi đã góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 32,8 triệu đồng/năm, giảm tỉ lệ hộ nghèo còn 21,87%, an sinh xã hội được đảm bảo. 

Trong năm 2017, NHCSXH huyện Cao Phong đề ra 8 mục tiêu chính: Nguồn vốn huy động tại địa ph­ương đạt 100% kế hoạch NHCSXH tỉnh giao ; phấn đấu tăng trưởng từ 20%; nguồn vốn uỷ thác từ ngân sách huyện chuyển tăng 200 triệu đồng ; d­ư nợ các chư­ơng trình tín dụng tăng trưởng trên 10%; nợ quá hạn dưới 0,1%/tổng dư nợ; trên 90% tổ TK&VV hoạt động tốt, khá không có tổ yếu kém ; thu lãi đạt 100% lãi phải thu...Và đề ra 6 nhóm giải pháp thực hiện các mục tiêu đề ra.

Nhân dịp này, có 7 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng năm 2016 được nhận giấy khen của UBND huyện.

Theo Báo Hòa Bình

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 55/GP-STTTT, cấp ngày: (06/7/2021) - Chịu trách nhiệm chính: Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction