Nhằm tri ân, tôn vinh, ghi nhận những đóng góp hy sinh to lớn của thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, gia đình liệt sĩ và Người có công đối với cuộc kháng chiến anh dũng của dân tộc. Ngày 26 /12/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 3272/QĐ-UBND về Quy định thăm hỏi, mức quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp ngày Lễ, Tết và ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 hằng năm.

 

* Quy định đối tượng thăm hỏi, tặng quà đối với cấp tỉnh:

- Mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng: thăm hỏi, tặng quà vào Tết Nguyên đán, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7,mức quà 1.000.000đ/đối tượng/lần tặng.

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (Cán bộ Lão thành cách mạng): thăm hỏi, tặng quà vào Tết Nguyên đán và Quốc khánh 02/9,mức quà 1.000.000đ/đối tượng/lần tặng.

- Các xã thuộc các Chiến khu cách mạng: Chiến khu Mường Diềm, huyện Đà Bắc (04 xã); Chiến khu Thạch Yên, huyện Cao Phong (02 xã); Chiến khu Mường Khói, huyện Lạc Sơn tặng quà vào Quốc khánh 02/9,mức quà 5.000.000đ/xã/lần tặng.

- Trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng có người thuộc tỉnh Hòa Bình: Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh nặng Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình thăm hỏi, tặng quà vào Tết Nguyên đán và ngày Thương binh liệt sỹ 27/7,mức quà 5.000.000đ/Trung tâm/lần tặng.

- Thương binh nặng, bệnh binh nặng là người tỉnh Hòa Bình đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các Trung tâm nuôi dưỡng thương binh nặng, bệnh binh nặng: thăm hỏi, tặng quà vào Tết Nguyên đán và ngày Thương binh liệt sỹ 27/7,mức quà 400.000đồng/đối tượng/lần tặng.

* Quy định về đối tượng thăm hỏi và mức quà tặng đối với cấp huyện:

- Thăm hỏi đối với: Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; Thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thăm hỏi, tặng quà vào Dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7,mức quà 400.000đồng/đối tượng/lần tặng.

- Thăm hỏi đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ); Người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Đại diện hộ gia đình (vợ, chồng, con) của thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã từ trần: thăm hỏi, tặng quà vào Dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, mức quà 200.000đồng/đối tượng/lần tặng.

- Thăm hỏi, tặng quà đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 (Cán bộ Tiền khởi nghĩa) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng: thăm hỏi, tặng quà vào Dịp Tết Nguyên đán và Quốc khánh 02/9,mức quà 400.000đ/đối tượng/lần tặng.

Thăm hỏi, tặng quà đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Đại diện thân nhân: Cán bộ Lão thành cách mạng; Cán bộ Tiền khởi nghĩa, Người có công giúp đỡ cách mạng được nhà nước tặng bằng “Có công với nước” đã từ trần: thăm hỏi, tặng quà vào Dịp Tết Nguyên đán và Quốc khánh 02/9,mức quà 200.000đ/đối tượng/lần tặng.

Quy định có hiệu lực từ tháng 01/2017.

Theo http://www.hoabinh.gov.vn

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction