Trường THCS thị trấn Cao Phong (Cao Phong) nỗ lực thực hiện các tiêu chí của “đơn vị học tập”.Trong ảnh: Học sinh trường THCS thị trấn Cao Phong (Cao Phong) đọc sách, báo tại thư viện nhà trường

Từ khi thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại huyện Cao Phong tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều giải pháp phù hợp với thực tế địa phương. Nhờ đó, phong trào học tập suốt đời ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực.

Trong thời gian qua, Hội Khuyến học huyện đã chọn  3 xã: Đông Phong, Dũng Phong và thị trấn Cao Phong làm điểm, các xã còn lại cũng tích cực thực hiện đề án. Tại các đơn vị được chọn làm điểm, Hội Khuyến học huyện đã tổ chức khảo sát các tiêu chí của gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập cho 450 gia đình, 4 dòng họ, 9 cộng đồng, 9 đơn vị. Đối với 10 xã còn lại đã khảo sát ở 300 hộ gia đình, 14 dòng họ, 12 cộng đồng và 10 trường học. Đến nay đã có 13/13 xã, thị trấn báo cáo kết quả khảo sát và các kiến nghị, góp ý kiến về tiêu chí đánh giá công nhận các mô hình và tổ chức bình xét công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” tiêu biểu. Qua kiểm tra, đánh giá cho thấy, cấp ủy, chính quyền nhiều nơi đã nhập cuộc cùng Hội Khuyến học triển khai thí điểm đề án. Một số xã làm tốt quy trình thí điểm, từ việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân đến việc tập huấn, điều tra địa bàn, tổ chức tự đánh giá và thành lập Hội đồng đánh giá. Đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Cao Phong cho biết: Quá trình triển khai thí điểm đề án, BCĐ xây dựng xã hội học tập và BCH Hội Khuyến học các cấp xét thấy bộ tiêu chí đánh giá do T.ư Hội Khuyến học Việt Nam đưa ra khá phù hợp và mang tính khả thi cao. Qua khảo sát, đánh giá để chọn làm thí điểm mô hình, hầu hết các gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập giai đoạn 2014-2015 đều đạt 4 tiêu chí đề ra.

Được chọn làm thí điểm mô hình “Dòng họ học tập”, dòng họ Bùi Xuân ở xóm Quáng, xã Đông Phong đã không ngừng nỗ lực phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ. Hiện nay, 100% người độ tuổi từ 15- 60 của dòng họ đều biết chữ, trong đó trên 70% người thường xuyên học tập. Hàng năm, dòng họ đều tổ chức biểu dương, khen thưởng con, cháu đạt thành tích trong học tập. Từ ngày được chọn làm điểm, không khí thi đua học tập giữa các gia đình trong dòng họ rất sôi nổi. Để giữ vững dòng họ học tập tiêu biểu, dòng họ Bùi Xuân tiếp tục xây dựng các “Gia đình hiếu học” trong họ, động viên con em phấn đấu học tập... Ngoài ra, Ban Khuyến học dòng họ tăng cường nghiên cứu, tìm hiểu bộ tiêu chí đánh giá của T.ư Hội Khuyến học Việt Nam để tự đánh giá và phấn đấu.

Đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện cho biết thêm: Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình,    dòng họ, cộng đồng đã làm cho mối quan hệ giữa nhà trường - gia đình - xã hội được gắn kết, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy chủ trương xã hội hóa giáo dục và phong trào xây dựng xã hội học tập... Đến nay các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị được chọn triển khai đã cơ bản đạt các tiêu chí. Toàn huyện có 721 gia đình học tập, 16 dòng họ học tập, 20 cộng đồng học tập và 19 đơn vị học tập.

Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction