IMG 0009000

Quang cảnh buổi làm việc

Sáng ngày 11/5/2016, Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện Cao Phong  tổ chức buổi làm việc về công tác giảm nghèo tại xã Nam Phong. Đồng chí Quách Văn Ngoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, TRưởng ban chỉ đọa giảm nghèo bền vững chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 của Ủy ban nhân dân xã Nam Phong đã thực hiện hoàn thành 16/19 tiêu chí, trong đó 03 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí thứ 6: cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí thứ 11: hộ nghèo và tiêu chí thứ 17: môi trường. Để đưa xã Nam Phong hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch, trong 6 tháng đầu năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với xã Nam Phong tập trung mọi nguồn lực hoàn thành 03 tiêu chí trên.

 Đối với tiêu chí thứ 11 hộ nghèo: theo kết quả điều tra hộ nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo xã Nam Phong năm 2016 chiếm 24,78%, vượt chuẩn 14,78%.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã thảo luận đưa ra các phương hướng, giải pháp để thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo đảm bảo đạt theo tiêu chí nông thôn mới là 10%. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Quách Văn Ngoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và UBND xã Nam Phong tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong xã nỗ lực phấn đấu, hăng hái tham gia sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình; tiến hành rà soát lại các hộ nghèo đa chiều, tạo điều kiện giúp đỡ các hộ về vốn vay, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất để các hộ có điều kiện tham gia sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi để thoát nghèo.

Mai Phượng - Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction