anh cong tac giam ngheo - Vinh

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong trao quà cho người nghèo nhân dịp tết Ất Mùi năm 2015

Giảm nghèo bền vững là một trong những công tác được cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong hết sức quan tâm, xác định là nhiệm vụ hàng đầu nhằm từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành rất nhiều chính sách, dự án về giảm nghèo bền vững, các chính sách, dự án này đã được thực hiện khá đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn huyện; các phòng, ban, ngành của huyện đã tích cực thực hiện lồng ghép nhiều giải pháp với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội tốt hơn.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015, bằng các nguồn vốn giảm nghèo, huyện đã đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày và phục vụ sản xuất với tổng kinh phí 27.651 triệu đồng. Cũng trong giai đoạn này huyện đã kịp thời thực hiện duy tu, bảo dưỡng nhiều công trình xuống cấp và hư hỏng nặng để phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân (như công trình đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi…). Nhìn chung, các công trình hạ tầng được xây dựng trong các năm qua đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, mang lại những hiệu quả tích cực về kinh tế và xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện cho con em đến trường thuận lợi, hàng hóa từ vùng khó khăn đã được thông thương, tạo nguồn thu nhập cho người dân trong vùng.

Đối với chính sách nhân rộng mô hình giảm nghèo, trong giai đoạn này huyện được hỗ trợ kinh phí hơn 250 triệu đồng, xây dựng được 01 mô hình nhân rộng giảm nghèo tại xã Xuân Phong (mô hình chăn nuôi gà thả đồi), hỗ trợ cho 192 nhân khẩu thuộc hộ nghèo. Việc tổ chức nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện trong 5 năm qua tuy chưa đạt hiệu quả cao, nhưng đối với quy trình của mô hình từ khâu tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, làm chuồng trại, tiêm phòng... đã có tác động không nhỏ vào công tác sản xuất của các hộ trực tiếp tham gia thực hiện mô hình và những hộ nông dân trong cộng đồng khu vực có mô hình. Từ đó đã góp phần vào việc tăng thu nhập trong chăn nuôi giúp một bộ phận hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Trong 5 năm qua, thông qua các ngồn vốn huyện đã hỗ trợ cho 599 hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí 15.975,6 triệu đồng.

Một nội dung được đánh giá cao, được coi là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện là chính sách đào tạo, dạy nghề và giới thiệu việc làm. Số lao động thuộc diện hộ nghèo được đào tạo nghề ngắn hạn, miễn phí là 602 lao động, trong đó số lao động sau khi đào tạo nghề có việc làm đạt 68%. 

Các hình thức bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện cũng được đảm bảo như: hỗ trợ về y tế, về giáo dục đào tạo, về trợ giúp pháp lý. Trong 5 năm, huyện đã cấp 127.354 thẻ bảo hiểm y tế; 100% người nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện; miễn giảm học phí cho 13.855 lượt học sinh phổ thông, sinh viên thuộc hộ nghèo với số tiền 6.670 triệu đồng; trợ giúp pháp lý cho 1.790 lượt người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách tại các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo cũng được tạo điều kiện hết sức cho người dân, trong 5 năm ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho 4.376 hộ nghèo, 1.335 hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất với tổng kinh phí 110.219 triệu đồng. Các chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cũng đạt hiệu quả cao. Một số chính sách hỗ trợ đặc thù và an sinh xã hội khác như chính sách định canh, định cư, chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, chính sách hỗ trợ hộ nghèo theo Quyết định 102/QĐ-TTg ngày 10/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ cho hộ nghèo phần nào về sản xuất cũng triển khai thực hiện khá tốt, đạt hiệu quả thiết thực…

Sau 5 năm triển khai thực hiện công tác giảm nhèo trên địa bàn huyện, thu nhập bình quân trên đầu người đã tăng rõ rệt: năm 2011 thu nhập bình quân đầu người đạt 16,5 triệu đồng, đến năm 2015 đạt 27,7 triệu đồng, tăng 67% so với năm 2011; năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo là 23,67%, đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,13%.

Có thể nhận thấy, với việc triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách, dự án thuộc khung chương trình giảm nghèo, cùng với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, sự phối hợp của các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể thông qua chương trình hành động và sự nỗ lực vươn lên của người nghèo ở các xã, thị trấn trong huyện, trong 5 năm thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới; các xã, xóm đặc biệt khó khăn đã có sự thay đổi đáng kể, nhất là về cơ sở hạ tầng và việc tổ chức phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Người dân ở nhiều xã, xóm vùng khó khăn đã thay đổi căn bản trong tập quán sản xuất, mạnh dạn hơn trong việc ứng dụng giống mới và tiếp cận với các dịch vụ kỹ thuật, khắc phục đáng kể tình trạng sản xuất tự túc, tự cấp, quen dần với sản xuất hàng hoá. Người nghèo đã được hỗ trợ cải thiện một bước về điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng cho phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập; một số nhu cầu xã hội thiết yếu của người nghèo cơ bản được đáp ứng (như nhà ở, nước sinh hoạt, khám chữa bệnh, học tập…). Về lâu dài, tác động của Chương trình giúp người nghèo có được cơ hội tự vươn lên, tạo thu nhập để phát triển, vượt qua tình trạng nghèo đói, tự giải quyết những nhu cầu thiết yếu của gia đình và bản thân. Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, tạo tiền đề cơ bản để huyện phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.

Bùi Vinh - Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction