IMG20160114081517

Đ/c Quách Văn Ngoan, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Sáng ngày 14/01/2016, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2011 - 2015) thực hiện chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Hiến, trưởng phòng Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em thuộc sở Lao động - Thương binh và xã hội; đồng chí Quách Văn Ngoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ, các đồng chí trong Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trên địa bàn huyện. 

Thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn I (2011 - 2015), trên địa bàn huyện Cao Phong đã có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, thông qua sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, vai trò tham mưu của cơ quan chức năng, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt việc thực hiện quyền Bình đẳng giới trong đời sống chính trị ngày càng được quan tâm hơn. Nhiều cán bộ trẻ là nữ sau khi bố trí vào các vị trí lãnh đạo quản lý đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm, năng động trong quản lý, điều hành, đáp ứng tốt yêu cầu, tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đổi mới. Trong giai đoạn 2010 - 2015: Tỷ lệ nữ tham gia Ban thường vụ Huyện ủy là 01 đồng chí; tỷ lệ nữ tham gia BCH Đảng bộ huyện chiếm 15,38%; Tû lÖ n÷ tham gia Héi ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn lµ 19,23%. Cấp cơ sở: Nữ tham gia Đảng ủy viên chiếm 11,3%; Ủy viên Ban Thường vụ chiếm 4,1%. Đến nay tổng số đảng viên nữ trong toàn huyện chiếm 37,32%; Tỷ lệ cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế - xã hội ở địa phương có nữ tham gia ban lãnh đạo chiÕm 30%; Tỷ lệ nữ tham gia các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp là trên 50%.

Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, y tế, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ luôn được quan tâm lồng ghép trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nghề, các chương trình vay vốn tạo việc làm tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo, số lượng lao động nữ tại địa phương được hỗ trợ tín dụng, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư đạt 50% trên tổng số lao động nữ tại địa phương. Nhờ những việc làm thiết thực nói trên, nhiều chị em đã tự tạo việc làm cho bản thân, có thêm nhiều cơ hội tham gia thị trường lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, vị thế, vai trò của chị em trong gia đình và xã hội được nâng cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Quách Văn Ngoan đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện giai đoạn 1 của chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ và đề nghị trong thời gian tới các cấp, các ngành trong huyện cần quan tâm hơn nữa đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; lồng ghép chỉ tiêu giới trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tới mọi tầng lớp nhân dân; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và liên ngành về thực hiện hoạt động bình đẳng giới. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới. Quyết tâm hoàn thành chương trình mục tiêu trong 5 năm, giai đoạn  2016 – 2020 đã đề ra.

Tại hội nghị, đã trao giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 9 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn I (2011 – 2015).

IMG20160114100831

 Đ/c Quách Văn Ngoan, Phó Chủ tịch UBND huyện trao trưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Mai Phượng - Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction