anh chinh dang bai cong doan UBND huyen

Đồng chí Trương Thị Hiền - Chủ tịch Công đoàn UBND huyện tặng giấy khen cho các học sinh là con em công đoàn viên đạt thành tích cao trong học tập

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong luôn được quan tâm thực hiện tốt, thu hút và huy động được đông đảo công đoàn viên cùng tham gia, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong công đoàn viên và con em, gia đình công đoàn viên.

Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy truyền thống hiếu học trong mỗi công đoàn viên, gia đình, dòng họ, Công đoàn cơ quan UBND huyện đã chủ động linh hoạt trong xây dựng Quỹ khuyến học và triển khai nhiều mô hình khuyến học nhằm thúc đẩy công tác công đoàn và phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, được công đoàn viên đồng tình ủng hộ. Hằng năm, Công đoàn cơ quan UBND huyện chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài và tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các công đoàn viên có nhiều cố gắng trong việc học tập, nâng cao trình độ, các cháu học sinh là con em công đoàn viên đạt thành tích cao trong học tập. Thông qua chủ trương xã hội hóa giáo dục, Công đoàn cơ quan UBND huyện đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển giáo dục, vận động các tổ chức, cá nhân trợ giúp các đối tượng học sinh nghèo vượt khó, con em công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều phong trào và mô hình hoạt động về khuyến học khuyến tài được thành lập và triển khai sâu rộng trong công đoàn viên như: “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Tiếp sức đến trường”, phong trào “Tự học”... Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp chặt chẽ với các Tổ công đoàn nhân rộng mô hình gia đình, dòng họ hiếu học, khuyến khích và tạo những điều kiện tốt nhất để các công đoàn viên học tập, nâng cao trình độ.

Năm 2015, tại Lễ tuyên dương, khen thưởng các các công đoàn viên có nhiều cố gắng trong việc học tập, nâng cao trình độ, các cháu học sinh là con em công đoàn viên đạt thành tích cao trong học tập, Công đoàn cơ quan UBND huyện đã tuyên dương 95 cháu học sinh là con em công đoàn viên đạt thành tích cao trong học tập (trong đó: 04 cháu đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 03 cháu đạt học sinh giỏi cấp huyện, 54 cháu đạt học sinh giỏi, 34 cháu đạt học sinh tiên tiến…).

Hiện nay, công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập ở Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân huyện còn gặp một số khó khăn nhất định. Do đời sống của công đoàn viên còn nhiều khó khăn, việc vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ cho Quỹ khuyến học của Công đoàn cơ quan chưa thực sự hiệu quả nên nguồn quỹ hiện còn ở mức hạn chế. Hơn nữa, đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn đều là cán bộ kiêm nhiệm, không chuyên trách nên thời gian dành cho công tác khuyến học, khuyến tài chưa nhiều. Do vậy, trong thời gian tới, Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân huyện sẽ xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm phát huy hơn nữa hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hy vọng với những nỗ lực, sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cấp, các ngành và đông đảo các công đoàn viên trong cơ quan, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong sẽ không ngừng phát triển, góp phần tạo cơ hội và điều kiện cho công đoàn viên, con em công đoàn viên trong việc học tập, nâng cao trình độ hiểu biết, tạo ra nguồn lực có chất lượng phục vụ sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Hà Vinh - Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction