Văn hóa - xã hội

 
Quần thể Khu du lịch Núi Đầu Rồng, Cao Phong được đầu tư xây dựng, thu hút đông đảo du khách đến thăm quan.

Năm 2015, lượng khách du lịch đến tỉnh ta đạt 2,5 triệu lượt người, trong đó có 200.000 lượt khách quốc tế, 2,3 triệu lượt khách trong nước, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 800 tỷ đồng.

Tỉnh ta đang triển khai các pháp đầu tư hạ tầng du lịch, thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào hoạt động du lịch, liên danh, liên kết xây dựng các tour, tuyến du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với tiềm năng lợi thế thiên nhiên, văn hóa thu hút khách du lịch, triển khai xây dựng Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình và điểm du lịch Quốc gia huyện Mai Châu, triển khai đề án phát triển du lịch địa phương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển dịch bền vững cơ cấu kinh tế.

 

Theo Báo Hòa Bình

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Quý Hợi