images5 
 Sân vận động trung tâm xã Dũng Phong được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn, nâng cao đời sống tin thần của người dân

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (2011 - 2015), huyện Cao Phong đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Phong trào xây dựng nông thôn mới thực sự đi vào lòng dân, tạo sự đồng thuận xã hội, diện mạo nông thôn miền núi đổi thay đáng kể, đặc biệt là hệ thống đường giao thông nông thôn, kết cấu hạ tầng xã hội, đời sống nhân dân đã được nâng lên rõ rệt.

Tới nay đã có 100% số xã đã công bố quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Trong đó có 9/12 xã đã hoàn thành xong quy hoạch chi tiết, còn lại 3 xã: Yên Thượng, Yên Lập, Thung Nai xong quy hoạch chung.

Với tổng 11.269 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn từ các chương trình, dự án, vốn huy động nhân dân, trong 5 năm đã triển khai xây dựng 150 mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình cải tạo đàn trâu, đàn bò địa phương, nuôi gà thả vườn, mô hình nuôi lợn bản địa, mô hình ngân hàng trâu cái sinh sản, mô hình nhân giống 1 số giống lúa mới, mô hình sản xuất rau an toàn, mô hình sản xuất cam, mô hình trồng cây có múi, mô hình phát triển kinh tế rừng, cải tạo vườn tạp…. Đã tổ chức 325 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất cho gần 10.000 lượt người tham gia. Đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất như: Hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất cây có múi, mía. Hoàn thành việc xây dựng chỉ dẫn địa lý Cam Cao Phong. Có định hướng cho nông dân sản xuất cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn Việt Gap. Thông qua sản xuất đã có nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của huyện năm sau cao hơn năm trước, năm 2011 đạt 16,5 triệu đồng/người/năm, năm 2015 đạt 27 triệu đồng/người/năm.

Trong 5 năm đã huy động được trên 194 tỷ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, trên 98 tỷ đồng phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường. Với trên 50 nghìn ngày công lao động của người dân tham gia, 922 hộ gia đình tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông tại các thôn, xóm, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội có sự đổi thay tích cực: Các tuyến đường liên xã, liên xóm, đường nội đồng đã được đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấpĐã đầu tư xây dựng, sữa chữa, nâng cấp 20 công trình giao thông với 89,2 km đường giao thông nông thôn, nâng tổng số km đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa là 367,2 km. Nâng cấp, sửa chữa 10 hồ đập, xây mới 30km kênh mương. Dự án năng lượng điện nông thôn đã được đầu tư đảm bảo tại 12/12 xã, 99,5% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cho các trường học, hiện nay tổng số có 514 phòng học, tỉ lệ phòng học kiên cố đạt 98,8%. Số trường đạt chuẩn Quốc gia là 19 trường.

Đến năm 2015 đã có 6/12 xã (50%) đạt tiêu chí về Giao thông; 8/12 xã  (66,7%) đạt tiêu chí về Thủy lợi; 12/12 xã (100%) đạt tiêu chí về Điện; 6/12 xã  (50%) đạt tiêu chí về Trường học; 3/12 xã (25%) đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa; 11/12 xã (91,66%) đạt tiêu chí về Chợ; 12/12 xã (100%) đạt tiêu chí về Bưu điện; 3/12 xã (25%) đạt tiêu chí về nhà ở.

Có 02 xã đạt 19 tiêu chí là Dũng Phong và Thu Phong; 01 xã đạt 17 tiêu chí; 05 xã đạt từ 11 – 15 tiêu chí; 4 xã đạt 5 – 10 tiêu chí; không có xã dưới 5 tiêu chí. Tính bình quân 12,5 tiêu chí/xã.

Bài học kinh nghiệm sâu sắc sau 5 năm xây dựng nông thôn mới ở huyện Cao Phong chính là: Chủ động, sáng tạo vận dụng phù hợp với đặc điểm của từng xã; đa dạnghóa việc huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, theo phương châm Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, việc sử dụng nguồn lực vào các công trình công cộng phải được người dân bàn bạc dân chủ và thống nhất, có giám sát cộng đồng, đảm bảo công khai, minh bạch; chỉ đạo cụ thể, liên tục, đồng bộ và huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, thúc đẩy thực hiện chương trình; Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình dự án trên địa bàn. Mặt khác thúc đẩy công tác vận động hộ gia đình, khu dân cư chủ động trong phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa gắn với công cuộc chỉnh trang nông thôn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ cảnh quan môi trường.

Giai đoạn 2016 – 2020, huyện Phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 7 xã, bằng 58,3 %. Nâng cao đời sống cho cư dân nông thôn, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/người/năm, tăng mức độ đạt chuẩn của tất cả các tiêu chí, phấn đấu không còn xã dưới 10 tiêu chí./.

Nguồn:http://www.hoabinh.gov.vn/

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction