Phụ nữ xã Bình Thanh (Cao Phong) được đào tạo
nghề may, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Đồng chí Bùi Thị Nhâm, Phó trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Cao Phong cho biết: Trong những năm qua, Ban VSTBPN từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo từng giai đoạn và từng năm cho phù hợp với tình hình thực tế. Ban VSTBPN các cấp trong toàn huyện tiếp tục tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể thực hiện kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, thực hiện các mục tiêu của chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011- 2020 và chương trình quốc gia về BĐG giai đoạn 2011- 2015 góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT -XH ở địa phương.

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác BĐG, nâng cao vị thế của phụ nữ trong cộng đồng, ngay từ khi Luật BĐG được ban hành, cấp uỷ, chính quyền trong huyện đã quan tâm thực hiện BĐG và phòng - chống bạo lực gia đình. Thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước. Chỉ đạo thực hiện các mục tiêu của chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011- 2020. Qua đó, việc thực hiện Luật BĐG đã có những chuyển biến tích cực. Nhận thức, tư tưởng của chị em phụ nữ được nâng cao. Đặc biệt là nhận thức về BĐG, sự quan tâm, chia sẻ và cách ứng xử của phụ nữ và trẻ em gái trong mỗi gia đình tại cộng đồng, cơ quan, tổ chức đã có những chuyển biến rõ rệt. Vị thế của phụ nữ trong xã hội ngày càng được nâng cao. Trong lĩnh vực chính trị, năm 2014, tỷ lệ đảng viên trên tổng số đảng viên toàn huyện chiếm 37,86%. Tỷ lệ nữ tham gia HĐND cấp huyện 35%, cấp xã  30%. Tỷ lệ cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức KT -XH ở địa phương có nữ tham gia ban lãnh đạo chiếm 30%. Tỷ lệ nữ tham gia các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp chiếm 32%. Thực hiện BĐG trong lĩnh vực kinh tế, tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp chiếm 30%. Số lượng doanh nghiệp sử dụng lao động nữ được ưu đãi về thuế và tài chính tại địa phương chiếm 50%. Số lao động nữ tại địa phương được hỗ trợ tín dụng, KNKL, khuyến ngư đạt 50% trên tổng số lao động nữ tại địa phương (thuộc khu vực nông thôn). Trong lĩnh vực lao động việc làm, tỷ lệ lao động nam, nữ được đào tạo trên tổng số lao động tại địa phương đạt 56%. Tỷ lệ lao động nữ có việc làm trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp trên tổng số lao động được đào tạo nghề tại địa phương đạt 50%. Trong lĩnh vực GD &ĐT, 100% trẻ em trai, em gái được đến trường. 100% phụ nữ dưới 40 tuổi được xoá mù chữ. Tỷ lệ nữ trong tổng số người được đào tạo trên đại học chiếm 40%...

Tuy nhiên, theo đồng chí Bùi Thị Nhâm, hiện nay, vấn đề BĐG trên địa bàn cũng gặp không ít khó khăn. Nhận thức của một bộ phận người dân về BĐG còn hạn chế. Điều kiện sống của người dân còn khó khăn, tình trạng trọng nam hơn nữ, bạo lực gia đình đối với nữ giới vẫn còn. Ngoài ra, phụ nữ vẫn chịu nhiều thiệt thòi, cơ hội đào tạo nghề, việc làm, tiếp cận GD &ĐT, nhất là phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số còn hạn chế. Trong năm 2015 và những năm tiếp theo, huyện tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban VSTBPN các cấp. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về BĐG, góp phần thực hiện có hiệu mục tiêu trong chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011- 2020.

Theo Báo Hòa Bình

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction