Năm học 2014 - 2015, trường THPT huyện Cao Phong
có 14 học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Nếu nhìn vào hoạt động khuyến học - khuyến tài của các xã Đông Phong, Tây Phong, Thu Phong, thị trấn Cao Phong... càng hiểu hơn tại sao 2 năm liên tiếp Hội Khuyến học huyện Cao Phong vững vàng ở vị trí thứ 2/11 huyện, thành phố, được UBND tỉnh tặng bằng khen. Chính sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng ở cơ sơ là một trong những nguyên nhân thúc đẩy phong trào chung của toàn huyện ngày một chất lượng hơn...

Để hoạt động khuyến học có sức sống mạnh mẽ, Hội đã có nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương. Trong đó, Hội đã làm tốt công tác tham mưu với các cấp uỷ, chính quyền địa phương; tạo sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, MTTQ trên địa bàn; duy trì có hiệu quả và thiết thực công tác thi đua - khen thưởng, đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền. Năm 2014 và đầu năm 2015, các cấp hội đã triển khai sâu rộng tinh thần Kết luận số 100, ngày 5/7/2013 của Tỉnh uỷ về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 11, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và triển khai Quyết định số 281, ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” cùng các kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện về các nội dung trên. Cao Phong đã có nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như trao đổi, tọa đàm ở các hội nghị từ huyện đến cơ sở; tuyên truyền các điển hình, nhân tố của huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện. Công tác tuyên truyền đã góp phần nâng nhận thức về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của mọi người lên một bước mới. 

Đến nay, huyện có 13/13 Hội Khuyến học xã, thị trấn; 124/124 chi hội khuyến học xóm, bản, KDC; 44/44 ban khuyến học trường học, 13 ban khuyến học cơ quan và 25 ban khuyến học dòng họ, chi họ. Toàn huyện hiện có 8.825 hội viên. Có nền tảng từ công tác tổ chức, Hội Khuyến học huyện có điều kiện để triển khai, xây dựng và nhân rộng các phong trào gia đình, dòng họ, chi họ hiếu học và cộng đồng khuyến học trên địa bàn; gắn nội dung này với tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá. Từ đầu năm, các cấp hội cơ sở đã đăng ký thi đua, phấn đấu đạt các danh hiệu. Năm 2014,  đã có 4.352  đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình hiếu học và đã có 3.047 gia đình được công nhận. Huyện hiện có 125 gia đình thành đạt, gia đình tú tài, gia đình cử nhân. Nhiều gia đình cả bố mẹ, con đều có bằng đại học như các gia đình ông Nguyễn Duy Nghĩa, bà Lê Thị Đệ, ông Bùi Hoài Nhi (thị trấn Cao Phong), ông Nguyễn Xuân Huy (Tây Phong), ông Nguyễn Đức Hùng (Nam Phong), ông Bùi Văn Hùng (Yên Thượng). Đồng thời, Hội Khuyến học huyện đã triển khai tiêu chuẩn dòng họ, chi họ hiếu học với 3 tiêu chí cơ bản đến hội cơ sở, ban khuyến học trực thuộc. Hiện đã có 17/25 dòng họ, chi họ đăng ký đạt tiêu chuẩn. Nhiều dòng họ, chi họ khuyến học tiêu biểu, hoạt động có hiệu quả  như chi họ Vũ Hữu (xã Nam Phong), Bùi Xuân (xã Đông Phong), Đinh Xuân (xã Tây Phong), Bùi Văn (xã Tân Phong).

 Phong trào xây dựng cộng đồng khuyến học ở xóm, bản, KDC và ở cơ quan, đơn vị cũng tạo được dấu ấn tốt và nhận được sự ủng hộ, tham gia có chất lượng từ cơ sở. Năm qua, đã có 157 cộng đồng đăng ký danh hiệu cộng đồng khuyến học và 108 cộng đồng được công nhận danh hiệu này (đạt 69%). Có 292 tập thể, cá nhân được UBND huyện khen thưởng vì có những đóng góp hiệu quả trong công tác khuyến học - khuyến tài.

                                                                         Theo Bùi Huy - Báo Hòa Bình

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction