Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh hiện có 4.765 hội viên (tăng 1.407 hội viên so với đầu nhiệm kỳ), đã có 144 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội, chi hội CGC (tăng 35 đơn vị so với đầu nhiệm kỳ). Trong 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các cấp Hội CGC đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ do đại hội đề ra.

 
 
Lãnh đạo Hội Cựu giáo chức tỉnh trao đổi, tìm hiểu về tình hình hoạt động của Hội Cựu giáo chức huyện Cao Phong và huyện Tân Lạc
Tổ chức Hội đã nhanh chóng, tích cực hoạt động, từ thành phố đến các huyện, phường, xã, thị trấn, thu hút đông đảo CGC tham gia. Tổ chức Hội đã trở thành ngôi nhà chung, sưởi ấm tình đồng nghiệp, đồng chí. Hội đã làm tốt vai trò, trách nhiệm trước các thế hệ nhà giáo như bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng trong việc hưởng chế độ thâm niên. Hội đã động viên hội viên, nêu gương sáng trong cuộc sống theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hăng hái tham gia công tác xã hội. Do vậy, vị thế của Hội trong xã hội được khẳng định và nâng cao.
 
Các Hội CGC giữ mối liên hệ thường xuyên với các nhà trường trên địa bàn, tham dự khai giảng, dự các kỳ họp tổng kết, sơ kết định kỳ hàng năm; thường xuyên nắm bắt những chủ trương, yêu cầu mới để phối kết hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Một số huyện Hội như: Lương Sơn, Tân  Lạc, Cao Phong đã thực hiện ký cam kết trách nhiệm giữa Hội CGC với Phòng GD&ĐT để cùng chăm lo công tác GD&ĐT trên địa bàn.
 
Thực hiện việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên, một số Hội đã tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Một số huyện Hội đã thành lập câu lạc bộ thơ như: Tân Lạc, Yên Thủy, Kim Bôi... Các câu lạc bộ thơ đã trở thành địa chỉ hấp dẫn của nhiều hội viên yêu thơ. Toàn hệ thống Hội đã có nhiều ý kiến, kiến nghị các bộ, Chính phủ bảo vệ quyền lợi, chính sách thâm niên cho nhà giáo. Năm 2013, Hội đã tham gia tích cực, bảo vệ thành công cho số giáo viên nghỉ hưu được hưởng thâm niên theo Quyết định số 52/QĐ-TTg.  
 
Trong nhiệm kỳ qua, hội viên CGC đã nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Phong trào TD-TT đều được các tổ chức Hội từ xã, phường, thị trấn tổ chức, tham gia như: bóng mềm, bóng bàn, cầu lông, đi bộ…
 
Tại khu dân cư, hội viên CGC nhiệt tình tham gia công tác xã hội. Nhiều hội viên là bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, hội trưởng Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ nhiều năm liền. Trong đó có 276 hội viên là bí thư chi bộ, 384 hội viên là là tổ trưởng, 298 hội viên là trưởng ban công tác mặt trận, 89 hội viên là chi hội trưởng phụ nữ… Nhiều hội viên CGC vượt lên hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống, trở thành những CGC nuôi dạy con cháu thành đạt, được Đảng, chính quyền và dư luận xã hội đánh giá cao, gây được dấu ấn tốt trong xã hội.
 
Tiếp thu và quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội CGC Việt Nam lần thứ tư, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH T.Ư Đảng khoá XII về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội CGC tỉnh xác định chủ đề và định hướng 5 năm tới là: "Tập hợp, đoàn kết toàn bộ CGC vào Hội, nhằm phát huy truyền thống nhà giáo và nêu cao vai trò của Hội trong cộng đồng xã hội. Vì quê hương đất nước, vì nghĩa tình đồng nghiệp, vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ”. Hội đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: 100% gia đình CGC thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh việc xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập; phấn đấu mỗi cơ sở Hội huyện, thành phố có mô hình gia đình CGC làm kinh tế giỏi, gia đình nhà giáo mẫu mực, không có hộ gia đình cựu giáo chức là hộ nghèo; phấn đấu kết nạp từ 80 - 90% cựu nhà giáo vào Hội, thu hút tập hợp trên 80% CGC tham gia vào các hoạt động của Hội; 100% cơ sở Hội xây dựng được quỹ hoạt động, duy trì sinh hoạt đều đặn, đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Hội; phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hết nhiệm kỳ có từ 80 - 90% tổ chức Hội cơ sở đạt tiêu chuẩn hội vững mạnh.
Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction