Trong những năm qua, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh từng bước được đầu tư hoàn chỉnh, phục vụ hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, tạo thuận lợi trong trao đổi, giao dịch, cải cách thủ tục hành chính. Công tác ứng dụng CNTT tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả, góp phần phục vụ cải cách hành chính trong các cấp, ngành.


Cán bộ UBND xã Thu Phong (Cao Phong) ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ
Đến nay, 100% sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố đã có máy chủ, mạng nội bộ (LAN) và kết nối internet băng thông rộng (ADSL, FTTH); mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước được triển khai tại 63 điểm; tổng số máy tính trang bị cho cán bộ, công chức cấp tỉnh đạt 96%, cấp huyện, thành phố đạt 88%.
 
Trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, hệ thống văn bản điều hành được triển khai tới tất cả sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố. Theo kết quả thống kê, hầu hết cơ quan, đơn vị đã sử dụng phần mềm vào xử lý công việc hàng ngày, đạt được hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí giấy tờ, tài liệu... Điển hình như các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: KH&CN, Nội vụ, Tài chính, TT&TT...; 80% thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, các huyện được đưa lên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các đơn vị; 60% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan Nhà nước được trao đổi dưới dạng điện tử.
 
Hệ thống thư điện tử của tỉnh đã cấp gần 8.000 địa chỉ thư điện tử. Trong đó, số cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện được cấp thư điện tử chiếm tỷ lệ 100%. Việc ứng dụng thư điện tử trong hoạt động của cán bộ, công chức trong các cơ quan ngày càng phổ biến. Tỷ lệ trung bình cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc đạt 80%. Các loại văn bản thường được trao đổi qua thư điện tử như: thông báo, giấy mời, thông báo kết luận, văn bản nội bộ, lịch công tác, công văn, văn bản quy phạm pháp luật… Hiện tại, 32/32 sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố được cấp, phát và hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng để trao đổi văn bản điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành.
 
Ngoài ra, các phần mềm quản lý tập trung, quản lý ngành cũng được các đơn vị đầu tư ứng dụng như: Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức của Sở Nội vụ; phần mềm về tiếp công dân và xử lý đơn thư của Thanh tra tỉnh; phần mềm cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, cấp chứng chỉ môi giới và định giá bất động sản của Sở Xây dựng; phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch của Sở Tư pháp… Các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản như: quản lý nhân sự, quản lý tài chính - kế toán, quản lý tài sản cố định… được các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố triển khai sử dụng, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành. 
 
Bên cạnh đó, hoạt động ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) được chú trọng. Qua khảo sát, 90% cán bộ, doanh nghiệp nhận thức được lợi ích ứng dụng TMĐT, 80% doanh nghiệp tiến hành giao dịch TMĐT. Trong đó, 70% doanh nghiệp sử dụng thư điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; trên 30% doanh nghiệp có trang thông tin điện tử cập nhật thường xuyên thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm; trên 30% doanh nghiệp tham gia các website TMĐT để mua bán các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; trên 20% doanh nghiệp ứng dụng phần mềm chuyên dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction