Xác định ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Cao Phong là “chìa khóa” để xây dựng chính quyền điện tử, thời gian qua, UBND huyện đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai hoạt động ứng dụng CNTT vào quản lý Nhà nước. Đến nay, 100% cán bộ, công chức cấp huyện; 55% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy vi tính để thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ; 100% cán bộ, công chức cấp huyện; 75% cán bộ, công chức cấp xã sử dụng thành thạo máy vi tính. Đây là những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong trong việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa XI.

Công chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cao Phong thường xuyên ứng dụng CNTT, không ngừng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn.

Với chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, thời gian qua, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cao Phong đã thường xuyên ứng dụng CNTT trong giải quyết công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng chí Vũ Đức Thanh, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện cho biết: Hiện, để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, chúng tôi sử dụng song song 5 phần mềm điện tử; đăng ký đất đai chúng tôi sử dụng 8 phần mềm. Nhờ việc thường xuyên ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn đã giúp chúng tôi giải quyết công việc chính xác, nhanh chóng, đạt hiệu quả cao. Minh chứng cụ thể là từ khi ứng dụng các hệ thống thông tin đất đai, việc tra cứu dữ liệu thông tin đất đai của người sử dụng đất được nhanh gọn, thuận lợi; giảm thiểu thời gian chờ đợi của người dân do không phải tìm kiếm hồ sơ vì cơ sở dữ liệu đã có các file quét hồ sơ đăng ký được lưu giữ mà không phải tìm kiềm hồ sơ giấy như trước kia. Khi hệ thống phần mềm hoàn chỉnh thì người dân có thể khai thác thông tin qua hệ thống internet mà không cần đến Chi nhánh.

          Còn tại Văn phòng HĐND&UBND huyện, mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận và xử lý trên dưới 100 văn bản đi, đến thông qua phần mềm điện tử một cách nhanh chóng, kịp thời. Có được kết quả trên là do Văn phòng đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT giúp tìm dữ liệu nhanh chóng, cất trữ dữ liệu gọn gàng, lâu dài và an toàn. Theo đồng chí Bùi Anh Tuấn, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Cao Phong, việc ứng dụng CNTT trong công tác văn thư là nhu cầu mang tính khách quan, hỗ trợ đắc lực cho các khâu nghiệp vụ của công tác văn thư, từ thủ công sang tự động hoá, góp phần giải quyết một cách nhanh nhất trong khâu chuyển giao và lưu văn bản, hồ sơ, thể hiện được tính khoa học, tính hiện đại trong giải quyết công việc.

          Đến nay, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Cao Phong đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Nhiều ứng dụng CNTT gắn với thực hiện CCHC, đổi mới phương thức làm việc, thiết lập các kênh thông tin của cơ quan Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước, góp phần vào sự phát triển chung của huyện.

          Đồng chí Quách Văn Ngoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong cho biết: Hiện, việc ứng dụng CNTT để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của huyện được thực hiện hiệu quả. 274/274 dịch vụ công trực tuyến thuộc 14 lĩnh vực theo Quyết định số 635/QĐ-UBND, ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử. Các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Trang thông tin điện tử hiện tại đạt mức độ 1, 2 và phấn đấu đạt mức độ 3, 4 theo đúng lộ trình của UBND tỉnh.

          Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được ứng dụng hệ thống phần mềm dịch vụ hành chính công liên thông 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) được sử dụng thường xuyên, ổn định, phát huy hiệu quả, thuận tiện cho việc tra cứu, thực hiện các thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm 2018, bộ phận “một cửa” đã tiếp nhận và giải quyết 2.759 hồ sơ các loại.

          Theo thống kê, với tài khoản thư điện tử @hoabinh.gov.vn, hiện đã có 137 tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc 13 phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 1 tài khoản thư điện tử Văn phòng Huyện ủy, 13 tài khoản thư điện tử xã, thị trấn được sử dụng với tỷ lệ 55%. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc sau 1 thời gian đưa vào dùng thử nghiệm, bắt đầu từ ngày 15/10/2018, phần mềm đã kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã. 100% các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn đã triển khai sử dụng hoàn toàn trên phần mềm này. Tất cả các văn bản đến, văn bản đi, các văn bản chỉ đạo của UBND huyện đều được đưa vào phần mềm và chuyển đến địa chỉ của từng đơn vị, cá nhân liên quan để triển khai công việc ngay trong ngày.

          Bên cạnh đó, việc triển khai chữ ký số để thực hiện gửi, nhận tài liệu văn bản điện tử trên môi trường mạng, kê khai bảo hiểm xã hội,… bắt đầu được sử dụng với 9 chứng thư số; duy trì phòng họp trực tuyến từ năm 2013 với chất lượng ổn định trong việc tiếp nhận và truyền tải thông tin; khảo sát hiện trạng CNTT để xây dựng Chính quyền điện tử theo đúng tiến độ của UBND tỉnh.

          Có thể khẳng định, việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Cao Phong đã góp phần quan trọng trong thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020”, quyết tâm đưa Cao Phong trở thành huyện phát triển khá của tỉnh.

Theo http://caophongtv.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction