Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”, huyện Cao Phong luôn xác định đây là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài thể hiện trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn huyện luôn đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; chú trọng xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ, tạo dựng đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, thực hiện hiệu quả các hoạt động phúc lợi, các quyền dành cho trẻ em.

Cô, trò trường TH&THCS Thu Phong (Cao Phong) trao đổi về nâng cao kỹ năng sống trong nhà trường

            Đồng chí Quách Văn Ngoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong cho biết: Toàn huyện hiện có  10.621 trẻ dưới 16 tuổi, trong đó có 5.367 trẻ dưới 6 tuổi. Thời gian qua, các chính sách về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em thuộc gia đình nghèo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện. Hàng năm, UBND huyện xây dựng kế hoạch hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em gắn với việc tổng kết năm học ở các nhà trường; chỉ đạo 100% các trường tổ chức lễ bàn giao trẻ cho các xóm, phố quản lý khi trẻ nghỉ hè; tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; 100% các xã, thị trấn tổ chức Tết Trung thu và các hoạt động vui chơi - giải trí theo chủ đề phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Các trường học và các địa phương chú trọng tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi.

          Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được các đơn vị liên quan trên địa bàn huyện triển khai có hiệu quả. Đến nay, 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT. Công tác chăm sóc y tế miễn phí cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em bị tim bẩm sinh cũng như công tác hỗ trợ học phí cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm đẩy mạnh. Đẩy mạnh xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong 100% nhà trường; thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đầu tư cơ sở vậtc chất, trang thiết bị dạy học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục trong tình hình mới.

          Việc đầu tư xây dựng sân chơi cho trẻ em trong các trường học được đẩy mạnh, 100% trường mẫu giáo trên địa bàn huyện mua sắm vật dụng, đồ chơi cho trẻ em; Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đầu tư quỹ đất, mua sắm trang thiết bị vui chơi giải trí cho trẻ em tại trung tâm huyện; vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng các địa điểm vui chơi cho thiếu nhi, học sinh, hiện nay tại trung tâm huyện có 1 bể bơi phục vụ nhu cầu cho học sinh, thiếu nhi của huyện.

          Xã hội hóa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được quan tâm chú trọng, hàng năm nhận được sự hỗ trợ của nhiều tập thể, cá nhân bằng nhiều hình thức. Thường xuyên tổ chức các cuộc vận động xã hội nhân các ngày lễ, Tết, đầu năm học,... để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo như tặng quà, học bổng, xe đạp; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cộng đồng, xã hội chung tay giúp đỡ trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em bị xâm hại, trẻ em vi phạm pháp luật,... để các em được hòa đồng, có điều kiện phát triển.

          Cũng theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”, trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp; Vận động tuyên truyền, thu hút các nguồn lực đầu tư cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đẩy mạnh xã hội hóa về công tác này; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ thị, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân làm tốt công tác này.

 Theo http://caophongtv.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction