Trung tâm hành chính công tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh được quan tâm, góp phần thay đổi phong cách làm việc của các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức, doanh nghiệp, bảo đảm khoa học, nhanh chóng, chính xác, văn minh, hiện đại.

Qua đó, nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân của các cơ quan nhà nước. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin được nâng lên. Công nghệ thông tin được ứng dụng khá rộng rãi trong các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý hành chính nhà nước, các đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Hạ tầng kỹ thuật của các đơn vị được đầu tư và phát triển theo đúng định hướng và quy hoạch; chú trọng tăng cường số lượng và chất lượng nguồn lực công nghệ thông tin để triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan nhà nước và quản lý hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

UBND tỉnh đã ban hành nhiều quy định, chính sách phát triển về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã quan tâm đầu tư và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hiện đại hóa nền hành chính, tạo điều kiện quan trọng để Hòa Bình có chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI đạt kết quả cao. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các đơn vị đã được xây dựng trang thông tin điện tử, trang bị máy tính cho cán bộ, nhân viên, tỷ lệ sử dụng hộp thư điện tử đạt cao, có ứng dụng những phần mềm nghiệp vụ cụ thể phục vụ hoạt động chuyên môn theo chức năng của các tổ chức.

Nhằm khai thác thế mạnh của thương mại điện tử, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện ngay từ công tác tuyên truyền kiến thức về thương mại điện tử tới tổ chức các lớp tập huấn đào tạo, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tinh tiếp cận với thương mại điện tử. Đặc biệt là việc phát triển, ứng dụng thương mại điện tử cho các cá nhân, doanh nghiệp, tham gia các sàn giao dịch điện tử, cổng thông tin điện tử... đem lại hiệu quả thiết thực.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh những năm gần đây được quan tâm, từng bước ứng dụng vào thực tiễn. Các trang mạng xã hội và các trang thông tin cá nhân xuất hiện ngày càng nhiều với mục đích thương mại. Không chỉ ở thành phố mà ở các xã, huyện trong tỉnh người dân bắt đầu quen thuộc với hình thức mua hàng, đặt hàng qua mạng Internet. Các doanh nghiệp lớn đã quan tâm hơn đến việc xây dựng các trang website riêng để quảng bá, giới thiệu hình ảnh của mình, các cửa hàng nhỏ phần lớn lựa chọn cách thức mua bán, trao đổi thông qua các trang mạng xã hội. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có trên 80% doanh nghiệp đã sử dụng thư điện tử trong hoạt động sản xuất - kinh doanh; trên 30% doanh nghiệp có trang thôngin điện tử cập nhật thường xuyên hoặc định kỳ thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp; trên 30% các doanh nghiệp ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong hoạt động quản lý sản xuất - kinh doanh.

Công tác đào tạo, bổi dưỡng kiến thức về thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ quản lý doanh nghiệp trong thời gian qua được quan tâm. 5 năm qua, đã tổ chức tập huấn kiến thức về thương mại điện tử cho hơn 1.000 lượt người; hỗ trợ 30 doanh nghiệp xây dựng website thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất - kinh doanh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin báo, đài của tỉnh. Từ đó, từng bước nâng cao nhận thức về thương mại điện tử cho cán bộ, công chức quản lý, giúp doanh nghiệp và cộng đồng người diêu dùng hiểu biết về lợi ích của thương mại điện tử tạo tiền đề phát triển thương mại hiện đại trên địa bàn./.

 Theo www.hoabinh.gov.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction