Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, các trường đã triển khai ôn tập cho học sinh theo khung chương trình thi giới hạn của Bộ GD&ĐT

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay sẽ được tổ chức trong 4 ngày từ 24/6 - 27/6. Kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới so với năm 2017 và được đánh giá là chặt chẽ từng khâu từ trước, trong và sau thi, khâu tổ chức cũng được tổ chức gọn và tiết kiệm.

Ngay sau khi có các văn bản của Bộ GD&ĐT về tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, sở GD&ĐT Hòa Bình đã chủ động báo cáo, tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản về tổ chức kỳ thi nhằm tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các trường đại học trong công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế, hướng dẫn tổ chức kỳ thi và quá trình chuẩn bị, tổ chức kỳ thi. Từ cuối tháng 3, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai công tác thi THPT quốc gia để phổ biến quy chế thi, triển khai các công tác chuẩn bị kỳ thị đối với lãnh đạo phòng GD&ĐT, các trường THPT, trường THCS&THPT, TTGDTX, TTGDTX-GDNN và tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm thì cho cán bộ, giáo viên của các đơn vị được giao nhiệm vụ thu nhận hồ sơ và nhập dữ liệu thi của đơn vị được giao nhiệm vụ thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh và nhập dữ liệu thi.

Đến ngày 5/5/2018 các đơn vị đã hoàn thành việc kiểm tra chéo thông tin thí sinh theo phân công và hướng dẫn của Sở GD&ĐT đồng thời đã bàn giao đầy đủ danh sách và phiếu đăng ký dự thi của thí sinh cho Sở GD&ĐT, trên cơ sở dữ liệu hiện tại, Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục đã chủ động dự kiến bố trí nhân sự làm thi đảm bảo theo quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Các đơn vị đã lập kế hoạch cụ thể để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức kỳ thi gồm: Tuyên truyền, phổ biến kịp thời quy chế thi, hướng dẫn tổ chức kỳ thi đến cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất phục vụ kỳ thi diễn ra; Trên cơ sở đăng ký dự thi của thí sinh, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh một cách phù hợp, trong đó chú trọng việc rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh, quy trình làm bài trắc nghiệm.

Từ nay tới ngày thi, Sở GD&ĐT tập trung chỉ đạo triển khai một số công tác trọng tâm nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra đúng quy định, an toàn, hiệu quả. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời quy chế thi, hướng dẫn tổ chức kỳ thi các điểm mới, các thông tin liên quan đến kỳ thi của Bộ, UBND tỉnh đến cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh và các tầng lớp nhân dân. Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, các trường đại học để triển khai thực hiện kịp thời các nội dung, yêu cầu của Bộ GD&ĐT trong việc tổ chức kỳ thi. Chỉ đạo các đơn vị lập kế  hoạch cụ thể về việc tổ chức kỳ thi của đơn vị mình, thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Bộ, Sở, trong đó tập trung vào các nội dung chính như: tiếp tục ôn tập cho học sinh; chuẩn bị về cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự và chăm sóc sức khỏe tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, thí sinh; chọn cử đầy đủ cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ kỳ thi theo sự điều động, phân công của sở. Tổ chức tốt việc tập huấn nghiệp vụ thi, học tập quy chế thi; triển khai công tác tổ chức thi trong đó quán triệt không được chủ quan, tiến hành rà soát kỹ ở tất cả các khâu; quy định rõ trách nhiệm của cá nhân và nhiệm vụ của từng thành viên trong hội đồng thi, tổ chức thi nghiêm túc, đúng quy chế. Căn cứ vào quy chế, hướng dẫn và lịch công tác kỳ thi, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục thành lập các Ban thuộc Hội đồng thi để thực hiện các công tác của kỳ thi. Lập kế  hoạch và thực hiện công tác in sao đề thi, vận chuyển và bàn giao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh./.

Theo www.hoabinh.gov.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction