Xóm Quáng Ngoài, xã Đông Phong (Cao Phong) có 128 hộ với trên 500 nhân khẩu, đời sống người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trồng trọt. ông Bùi Văn Đoàn, Trưởng Ban công tác mặt trận xóm cho biết: Bà con luôn phát huy tinh thần đoàn kết trong đời sống cộng đồng, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư ổn định về mọi mặt, kinh tế phát triển.


Nhân dân xóm Quáng Ngoài, xã Đông Phong (Cao Phong) vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
Đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Năm 2017, xóm có 96% hộ được công nhận gia đình văn hóa, trong đó, 23% số hộ 3 năm liên tục được công nhận gia đình văn hóa.
Mỗi gia đình thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Gìn giữ mối quan hệ hàng xóm láng giềng gần gũi, thân thiết, trong xóm gia đình nào có tang gia, tai nạn rủi ro, bà con góp công, góp tiền động viên, giúp đỡ, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm. Mỗi hộ dân nêu cao tinh thần phòng - chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tuyên truyền, vận động, giáo dục con em không mắc tệ nạn xã hội, không để phát sinh tệ nạn xã hội ở khu dân cư.
Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xử lý chất thải trong sản xuất, sinh hoạt, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, không vứt rác ra ruộng, suối, kênh, mương, đảm bảo vệ sinh chung. 100% gia đình trong xóm được sử dụng nước hợp vệ sinh, 95% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh.
Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm, phong trào xây dựng xã hội học tập được các gia đình hưởng ứng thiết thực, chăm lo việc học hành cho con trẻ. 100% trẻ trong độ tuổi đều được đến trường, không có trẻ thất học, bỏ học. Với sự đồng lòng, chung sức của nhân dân đã xây dựng khu dân cư phát triển. Bà con yên tâm lao động sản xuất tăng thu nhập. Năm 2017, bình quân thu nhập đầu người xóm Quáng Ngoài đạt 25 triệu đồng, xóm còn 5 hộ nghèo, 18 hộ cận nghèo.
Đồng chí Nguyễn Công Minh, Chủ tịch UBMTTQ huyện Cao Phong cho biết: Những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá được triển khai rộng khắp trên toàn huyện, gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các khu dân cư tích cực hưởng ứng đăng ký xây dựng khu dân cư văn hoá, gia đình văn hoá, cam kết bảo đảm an toàn về AN-TT. Nhiều khu dân cư thường xuyên đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước ở khu dân cư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, duy trì tốt các mô hình phát triển kinh tế, mô hình tự quản bảo vệ môi trường. Các tuyến đường tự quản, mô hình xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, phong trào ống tiền tiết kiệm.... ngày càng được phát huy, nhân rộng. Năm 2017, toàn huyện có 8.017/11.032 hộ đạt gia đình văn hoá, chiếm 72,67%, trong đó có 2.277 hộ đạt gia đình văn hoá 3 năm liên tục; 64/124 xóm, khu đạt xóm, khu dân cư văn hóa, chiếm 51,6%.
Từ mỗi gia đình, khu dân cư, phong trào xây dựng đời sống văn hoá mới được lan toả rộng khắp toàn huyện. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được tổ chức thực hiện hiệu quả. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân đều được bàn bạc, lấy ý kiến đóng góp. Nhân dân tích cực hiến kế, hiến công, hiến đất làm đường giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Hưởng ứng phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” đầu tư xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.
Mỗi khu dân cư đều thành lập tổ an ninh, tổ hoà giải đảm bảo AN-TT trên địa bàn, kịp thời hoà giải các mẫu thuẫn, khúc mắc nhỏ xảy ra, tăng cường, gắn kết tình đoàn kết cộng đồng. Hàng năm, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại các khu dân cư với nhiều hoạt động sôi nổi như văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống, sinh hoạt cộng đồng... tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên nhân dân tiếp tục thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá góp phần vào công cuộc phát triển KT-XH, xoá đói, giảm nghèo của huyện. Năm 2017, bình quân thu nhập đầu người toàn huyện đạt 41 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 18,17%.
Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction