STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực thực hiện

Mức độ

1

Cấp GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

Lĩnh vực quy hoạch xây dựng

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

2

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

Lĩnh vực quy hoạch xây dựng

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

3

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Lĩnh vực tư pháp

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

4

Cấp bản sao từ sổ gốc

Lĩnh vực tư pháp

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

5

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực tư pháp

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

6

Sửa lỗi sai trong hợp đồng giao dịch

Lĩnh vực tư pháp

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

7

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật phòng tư pháp

Lĩnh vực tư pháp

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

8

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp

Lĩnh vực tư pháp

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

9

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực tư pháp

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

10

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực tư pháp

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

11

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực tư pháp

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

12

Cấp bản sao từ bản chính giấy tờ văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực tư pháp

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

13

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Lĩnh vực công thương

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

14

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Lĩnh vực công thương

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

15

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Lĩnh vực công thương

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

16

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

18

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

19

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

20

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)

Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

21

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận

Tài nguyên môi trường

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

22

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

23

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

24

Xác nhận bảng kê lâm sản

Kiểm lâm huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

25

Hỗ trợ dự án liên kết

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mức độ 3

Nộp hồ sơ