Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị

Sáng 28/4, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tham dự có các đồng chí Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; Bí thư Đảng đoàn MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Đại biểu dự hội nghị đã nghe, thảo luận và đóng góp ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch 76 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở”. Theo đó, hội nghị thống nhất đánh giá tỉnh ta đã nghiêm túc thực hiện Kết luận của T.Ư. Các cấp ủy Đảng đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc; Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương. Về tổ chức bộ máy đã lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Quyết định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức đối với 15/20 cơ quan chuyên môn trực thuộc. Sáp nhập, sắp xếp, giải thể, đổi tên nhiều cơ quan, đơn vị thuộc một số sở, ngành, các huyện, thành phố và thành lập 9 cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Lĩnh vực CCHC có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là làm tốt việc rà soát, công bố thủ tục hành chính và duy trì cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 17/20 sở ngành, các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn. Thực hiện có hiệu quả xây dựng chính quyền thông qua việc kiện toàn, tuyển dụng, thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ CBCC cấp xã. Phương thức và chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH không ngừng đổi mới và từng bước nâng cao. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược CCTP. Công tác cán bộ được coi trọng thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt các Đảng bộ trực thuộc tỉnh; các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành giai đoạn 2015-2020. Quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến về tổ chức bộ máy, trong đó đi sâu vào việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế; giảm đầu mối và tinh giản biên chế, phát huy tính tự chủ, năng động của từng đơn vị và giảm chỉ tiêu biên chế sự nghiệp của tỉnh. Chỉ rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế và thống nhất với 7 nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Cùng với nội dung trên, đại biểu dự hội nghị đã thống nhất cao với dự thảo Quyết định của BTV Tỉnh ủy ban hành “Quy định về việc lãnh đạo các cấp đối thoại, tiếp xúc với nhân dân”. Theo đó, Quy định gồm 4 chương, 24 điều, với mục đích tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo góp phần củng cố, thống nhất về tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, chất lượng công tác dân vận của MTTQ và các đoàn thể CT-XH các cấp, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân thi đua lao động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Qua đối thoại, tiếp xúc để người đứng đầu các cấp lắng nghe, nắm bắt và chủ động xử lý, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của CBCCVC và nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân; mở rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giúp người dân thực hiện tốt quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân; đề ra các giải pháp hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH TSVM.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: từ nay đến năm 2017, hoàn thành việc đưa Trạm y tế xã về tỉnh quản lý; trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành T.Ư, Sở Y tế nghiên cứu giảm một số đầu mối trong ngành; xem xét làm điểm việc sáp nhập một số đơn vị trong ngành y tế thuộc các huyện, thành phố thành Trung tâm y tế; lập phương án giải thể BVĐK TP Hoà Bình, thành lập Bệnh viện Sản-Nhi trên cơ sở vật chất BVĐK thành phố; đẩy nhanh xã hội hóa việc đầu tư cơ sở vật chất BVĐK tỉnh. Tổng hợp đánh giá hoạt động của các phòng khám đa khoa để giao cho trạm y tế xã hoặc bán đấu giá để đầu tư cơ sở vật chất cho ngành; chuyển BVĐK khu vực Mai Châu thành BVĐK huyện Mai Châu  hoặc sáp nhập thành Trung tâm y tế huyện Mai Châu. Có lộ trình hợp lý để tiếp tục sáp nhập các trường học trong hệ thống giáo dục của tỉnh để cải thiện mạnh mẽ tổ chức bộ máy; trong tháng 6/2016, hoàn thành việc sáp nhập các Trung tâm GDTX và Trung tâm dạy nghề các huyện, gắn với củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy mới; Sở GD-ĐT xác định rõ vị trí việc làm để đảm bảo hiệu quả, chất lượng công vụ của CBGV trong ngành; hoàn thành việc thành lập các BQL dự án của tỉnh với tình thần thống nhất, tinh gọn, hiệu quả. BQL dự án các huyện, thành phố phải đảm bảo hoạt động chuyên nghiệp, chuyên sâu, độc lập và bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ phối hợp trong GPMB. Trong quý I, Sở Tài chính tiến hành rà soát việc quản lý tài sản công, đảm bảo hiệu quả sử dụng tốt nhất, trường hợp kém hiệu quả, gây lãng phí phải xử lý trách nhiệm. Ngành nông nghiệp nghiên cứu lại chức năng điều tra, quy hoạch rừng để tiếp tục duy trì hoạt động nhưng không thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; xem xét giao cho các huyện  quản lý các Trạm KN-KL, Thú y, BVTV để nâng cao hiệu quả phối hợp. Dừng việc thành lập, chia tách thôn, bản, KDC, khuyến khích việc nhập các thôn, bản; tiến hành làm điểm một số xóm bản bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn; xây dựng kế hoạch xây dựng một số phường trên địa bàn thành phố; đánh giá lại quy định của pháp luật đối với văn phòng cấp Giấy CNQSD đất về nhiệm vụ GPMB; rà soát, nghiên cứu giải thể Đài TT-TH cấp huyện, sáp nhập đài TT-TH thành phố với Đài PT-TH tỉnh; không duy trì hoạt động các trạm phát lại ở những nơi đã phủ sóng PT-TH.

Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction