Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XV chụp ảnh lưu niệm tại kỳ họp

Ngày 28/3, HĐND tỉnh khoá XV đã tổ chức kỳ họp thứ 13- Tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Các đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Quang Minh, Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh chủ tọa hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Ban Công tác đại biểu; Vụ địa phương của Quốc hội; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, thường trực MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thường trực HĐND các huyện, thành phố.

Diễn văn khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh  nêu: Kỳ họp này là dịp để chúng ta đánh giá sâu sắc, toàn diện các hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ qua. Phân tích rõ những mặt đã làm được, những hạn chế yếu kém, tìm rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất những giải pháp cụ thể, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Đề nghị các vị đại biểu phát huy tinh thần, trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để hội nghị đạt kết quả cao nhất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 với những kết quả nổi bật: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức thành công 12 kỳ họp, công tác tổ chức và điều hành kỳ họp thường xuyên được cải tiến. Trong nhiệm kỳ đã ban hành 135 Nghị quyết, trong đó có 35 Nghị quyết về công tác tổ chức, 100 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN. Các nội dung phát sinh giữa kỳ họp được thường trực HĐND tỉnh thay mặt HĐND tỉnh xem xét, thống nhất, cho ý kiến bằng văn bản, tờ trình của UBND tỉnh, các ngành tư pháp để xử lý kịp thời, giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ phát sinh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức 173 cuộc khảo sát; 147 cuộc kiểm tra, giám sát tại các sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Quan kiểm tra, giám sát đã đưa ra 1.073 kiến nghị, số kiến nghị đã được giải quyết đạt tỷ lệ khá cao. Sau hơn 5 năm hoạt động, HĐND tỉnh đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, theo luật định, khẳng định rõ vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Báo cáo cũng  đã nêu  rõ những bài học kinh nghiệm, đồng thời đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016- 2021.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016, trong đó nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ  2011- 2016, UBND tỉnh đã nỗ lực làm hết sức mình để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Hàng năm, đều ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ KT- XH và dự toán ngân sách Nhà nước; kịp thời giao chỉ tiêu kế  hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư xây dựng nguồn ngân sách Nhà nước cho các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBND tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 116.000 văn bản, ban hành trên 61.000 văn bản các loại; trong đó có gần 200 văn bản quy phạm pháp luật. Về tăng cường quản lý phát triển KT-XH nêu rõ: trong 5 năm (2011-2015) nền kinh tế ổn định và đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH-HĐH; kết cấu hạ tầng kinh tế được tăng cường, hiệu quả đầu tu được nâng lên, các công trình, dự án trọng điểm được chú trọng thúc đẩy gắn với xây dựng NTM.  Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt gần 135 tỷ đồng, trung bình hàng năm tăng 9,1%, vượt 0,2 % so với mục tiêu đề ra; GRDP bình quân đầu người  năm 2015 đạt 36,5 triệu đồng, gấp 2,8 lần so với năm 2010 và bằng 82% GDP bình quân đầu người của cả nước.Trong 16 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch KT- XH 5 năm 2011-2015 có 13 chủ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Văn hoá- xã hội có sự chuyến biến mạnh mẽ. Công tác cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết đơn thư KN-TC, phòng chống tham nhũng được quan tam đúng mức. UBND tỉnh đã chấp hành nghiêm sự giám sát của HĐND tỉnh theo quy định. Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để khắc phục trong thời gian tới. Đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, khai thác tối đa cơ hội, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức phấn dấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT- XH 5 năm (2016-2020).

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền giai đoạn 2011-2016; Báo cáo tổng kết hoạt động của ngànhTAND tỉnh; Viện KSND tỉnh và báo cáo thẩm tra báo cáo của 2 ngành này. Các đại biểu thảo luận sôi nổi tích cực để làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém cần khắc phục để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác của cơ quan dân cử, người đại biểu dân cử.Biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 13- HĐND tỉnh khóa XV.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp này, 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích đóng góp trong hoạt động của HĐND tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2011-2016) được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Qua một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 13- HĐND tỉnh khóa XV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình nghị sự đã đề ra.Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnhnhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường hơn 5 năm qua, HĐND tỉnh đã từng bước được kiện toàn về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, không ngừng phát huy vị trí, vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Những kết quả đạt được trên các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2011-2016 đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, cùng với cả nước đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, thực hiệnCNH-HĐH, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction