Quy hoạch - Kế hoạch
   
CỦA HUYỆN CAO PHONG - TỈNH HÒA BÌNH  
STT Hạng mục Diện tích quy hoạch (ha) CHI TIẾT LOẠI ĐẤT LẤY VÀO Địa điểm (đến cấp xã) Ghi chú  
Đất trồng lúa Đất rừng phòng hộ  Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất  Đất nông nghiệp còn lại Đất ở tại đô thị  Đất ở tại nông thôn  Đất phi nông nghiệp còn lại Đất chưa sử dụng  
1 Mở rộng thao trường bãi tập tại xã Tây Phong CQP 1.00                   Xã Tây Phong    
2 Đường Tân Phong đi Đông Phong ( qua thị trấn 1,5 km) DGT 1.50         1.50         TT Cao Phong    
3 Đường Tân Phong đi Đông Phong ( qua xã Đông Phong 0,5 km) DGT 0.50         0.50         Xã Đông Phong    
4 Đất giao thông thôn Nam Thái DGT 0.50         0.50         Xã Tây Phong    
5 Đất giao thông thôn Xóm Bảm DGT 1.50         1.50         Xã Tây Phong    
6 Đường giao thông xóm Môn DGT 0.50         0.20         Xã Bắc Phong    
7 Đường nội đồng xóm Trẹo Trong DGT 0.05                   Xã Nam Phong    
8 Đường Um B sang Pheo A DGT 0.40         0.20         Xã Yên Thượng    
9 Đường nội thôn Um A DGT 0.40         0.40         Xã Yên Thượng    
10 Mở rộng đường giao thông Bệ A đi Bệ B DGT 0.50         0.05         Xã Yên Thượng    
11 Đường tái định cư xóm Trầm DGT 1.00       1.00           Xã Yên Lập    
12 Đường chống sạt xóm Quà DGT 0.10       0.10           Xã Yên Lập    
13 Mở rộng đường xóm Quà đi xóm Khánh DGT 1.50       0.75     0.75     Xã Yên Lập    
14 Đường vành đai xóm Ngãi DGT 0.15                   Xã Yên Lập    
15 Nâng cấp đường Bãi Sét đi xóm Bợ B, xã Yên Thượng DGT                     Xã Yên Thượng    
16 Nâng cấp đường xóm Thôi, xã Yên Lập DGT                     Xã Yên Lập    
17 Đường Bắc Phong-Bình Thanh DGT                     Xã Bắc Phong    
18 Đường Bắc Phong-Tây Phong DGT                     Xã Bắc Phong, Tây Phong    
19 Xây dựng mương thoát nước khu 3 DTL 1.50         1.00 0.50       TT Cao Phong    
20 Xây dựng đập Bai Thoong DTL 4.00       4.00           Xã Tây Phong    
21 Xây dựng Ngầm xóm Pheo A DTL 0.04                   Xã Yên Thượng    
22 Trường mầm non thôn Mỗ 2 DGD 0.20             0.20     Xã Bình Thanh    
23 Mở rộng nhà văn hóa xã DTT 0.60                   Xã Tây Phong    
24 Sân vận đông xã DTT 1.00       1.00           Xã Thung Nai    
25 Sân thể thao xóm Trẹo DTT 0.20         0.20         Xã Nam Phong    
26 Xậy dựng khu trung tâm xã DTT 1.13                   Xã Dũng Phong    
27 Mở rộng sân vận xã DTT 0.70       0.30           Xã Yên Thượng    
28 Đài tưởng niệm xã Bắc Phong DVH 0.10         0.10         Xã Bắc Phong    
29 Tượng đài xóm Bãi Bệ 1 DVH 0.05         0.05         Xã Dũng Phong    
30 xây dựng Bưu điện văn hóa xã DBV 0.03             0.03     Xã Yên Thượng    
31 Đấu giá QSDĐ theo nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của chính phủ ONT 1.20                   Các xã Bình Thanh, Tây Phong, Yên Lập, Yên Thượng, Thung Nai, Đông Phong    
32 Đất giãn dân khu dân cư xóm Trang Giữa 1 ONT 0.10         0.10         Xã Tân Phong    
33 Đất giãn dân khu dân cư xóm xóm Giang ONT 0.50                   Xã Bình Thanh    
34 Khu tái định cư xóm Môn ONT 2.00         2.00         Xã Bắc Phong    
35 Đất ở giãn dân tại khu trung tâm xã  ONT 0.20         0.20         Xã Nam Phong    
36 Chuyển nhu cầu sử dụng đất tái định cư sang đấu giá QSDĐ ONT 2.50                   Xã Thung Nai    
37 Đấu giá QSDD tại TT Cao Phong ODT 1                   TT Cao Phong    
38 Xây dựng Miếu Cả + Mường Thàng TON 0.05         0.05         Xã Dũng Phong    
39 Khu bảo tồn văn hóa Mo Mường DDT 5.00         1.00         Xã Tân Phong    
40 Mở rộng khu di tích lịch sử văn hóa chùa Quèn An DDT 3.00                   Xã Tân Phong    
41 Bãi nghĩa địa xóm Đúc NTD 1.00       1.00           Xã Nam Phong    
42 Chuyển vị trí nghĩa địa thôn Cạn Thượng NTD 2.00       2.00           Xã Xuân Phong    
43 Xây dựng nhà văn hóa khu 1 + 5 DSH 0.60                   TT Cao Phong    
44 Nhà văn hóa xóm Đồng Ngoài DSH 0.30                   Xã Dũng Phong    
45 Chuyển mục đích sang đất trồng cây lâu năm CLN 3.00         3.00         Xã Tây Phong    
46 Chuyển mục đích sang  đất cây lâu năm CLN 1.00         1.00         Xã Bắc Phong    
47 Chuyển mục đích sang đất cây lâu năm CLN 0.60                   Xã Bắc Phong    
48 Thu hồi và chuyển mục đích đất khai thác khoáng sản sang đất trồng rừng sản xuất RSX 8.00                   Xã Thung Nai    
49 Cho thuê đất tại xã Thung Nai ( đất đảo ) RSX 3.00                   Xã Thung Nai    
50 Chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong nội bộ đất nông nghiệp ( chuyển sang trồng hoa) HNK 7.00                   Xã Thung Nai    
51 Cho thuê mật nước nuôi trồng thủy sản NTS 60.00                   Xã Thung Nai + Bình Thanh    
52 Cửa hàng xăng dầu TMD 0.06         0.06         TT Cao Phong    
53 Cho thuê đất tại xã Nam Phong TMD 0.5                   Xã Nam Phong    
54 Khu du lịch nghỉ dưỡng BamBoo Forest Xóm Tráng TMD 8.00                   Xã Bình Thanh    
55 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng TMD 10.00                   Xã Bình Thanh    
56 Khu du lịch  TMD 50.00                   Xã Thung Nai    
57 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Thung Nai peninsula resort TMD 148.80   81.00   35.80       32.00   Xã Thung Nai    
58 Khu du lịch  nghỉ dưỡng sinh thái Thanh Bình TMD 6.80   6.80               Xã Bình Thanh    
59 Khu du lịch  nghỉ dưỡng sinh thái Thanh Bình TMD 7.60   7.60               Xã Bình Thanh    
60 Nhà máy chế tạo tầu thuyền và các công trình nổi Bằng vật liệu mới PPC Ứng dụng công nghệ cao nuôi cá tuần hoàn theo tiêu chuẩn Châu Âu SKC 10.76   10.76               Xã Bình Thanh    
61 Mở rộng xưởng may SKC 0.04         0.04         Xã Thu Phong    
62 Giao đất trồng rừng sản xuất  SKC 110.00         60.00       50.00 Xã Đông Phong    
63 Trạm cung cấp nước sạch SKC 0.10                   Xã Thung Nai    
64 Khu dịch vụ kết hợp vui chơi giải trí SKC 3.60                   Xã Bắc Phong    
65 Nhà máy sản xuất gạch
không nung
SKX 0.94         0.94         Xã Bình Thanh    
66 Chuyển mục đích sang đất ở nông thôn ONT 9.67       0.15 8.92       0.02 11 xã    
67 Chuyển mục đích sang đất ở đô thị (xóm Bưng 4) ODT 0.01         0.01         TT Cao Phong    
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Các tin khác

Viết bởi Bùi Quý Hợi