Với tỷ trọng lĩnh vực nông nghiệp trong tổng cơ cấu kinh tế của huyện chiếm 48%; tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân đạt 6,3%/năm, những năm qua, huyện Cao Phong luôn dành sự đầu tư thỏa đáng để tạo đà cho nông nghiệp “cất cánh”.

Cao Phong có tổng diện tích đất tự nhiên 25.527,83 ha, trong đó, diện tích đất nông nghiệp 7.520 ha, diện tích mặt nước nuôi thủy sản khoảng 90 ha. Những năm gần đây, hoạt động sản xuất nông nghiệp của huyện  chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hoá, trong đó, tập trung 2 cây trồng chủ lực là cây ăn quả có múi và mía. Trong đó, cây mía khoảng 2.400 ha, cây ăn quả có múi trên 2.100 ha.   

Đồng chí Hồ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để tạo nền tảng thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển, những năm gần đây, huyện Cao Phong chủ động triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất như: hỗ trợ giống, phân bón, thuốc BVTV, vắcxin phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất cây có múi, mía mang lại hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn huyện. Một mặt, tranh thủ sự hỗ trợ từ các chủ trương, chính sách của T.Ư, của tỉnh để phát triển mạnh lĩnh vực nông nghiệp.

 

Nhiều năm “được mùa, mất giá” nhưng hiện mía vẫn là cây trồng chủ lực ở xã Dũng Phong (Cao Phong). 

Trong công tác tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, bên cạnh việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, UBND huyện tập trung chỉ đạo các ngành, cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nông dân; tuyên truyền nhân rộng  mô hình điển hình, tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong sản xuất để cơ sở học tập, tham khảo, vận dụng nhân rộng. Đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình điểm, tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng để cán bộ, hội viên, nông dân biết và nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn để thực hiện. 

Bằng những nỗ lực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ việc thực hiện chính sách, đến nay, huyện Cao Phong đã thu hút được 4 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Thực hiện Quyết định số 10, ngày 27/4/ 2015 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nuôi cá lồng vùng hồ thủy điện Hòa Bình, giai đoạn 2015-2020: năm 2015 có 75 hộ đăng ký phát triển 150 lồng cá, tổng nhu cầu kinh phí  3,7 tỷ đồng; năm 2016 có 58 hộ đăng ký 136 lồng, tổng nhu cầu kinh phí 5,969 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định số 11, ngày 27/4/ 2015 của UBND tỉnh “Quy định một số cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực trồng trọt, giai đoạn 2015-2020”; năm 2015 có 4 hộ đăng ký 7,85 ha, tổng nhu cầu kinh phí 111 triệu đồng; năm 2016 có 50 hộ đăng ký 69 ha, tổng nhu cầu kinh phí 1.379 tỷ đồng...

Huyện đã dành sự quan tâm thỏa đáng, tuy nhiên kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn chưa cao. Nguyên do theo đồng chí Hồ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện: Hiện tại, việc liên kết để tiêu thụ nông sản (cam, mía) giữa người nông dân và các doanh nghiệp chưa bền vững. Quy mô sản xuất nông nghiệp tại địa phương nhỏ lẻ, manh mún, việc tiêu thụ chủ yếu qua tư thương mua tại các vườn hộ gia đình và bán lại tại các chợ đầu mối. Việc dồn điền, đổi thửa xây dựng cánh đồng lớn ở huyện còn nhiều khó khăn dẫn đến chưa hình thành được mô hình sản xuất theo chuỗi để sản xuất, tiêu thụ với với quy mô lớn. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp cũng hết sức khó khăn.       

Để tạo đà cho phát triển nông nghiệp trong thời gian tới, huyện Cao Phong đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí dồn điền, đổi thửa xây dựng cánh đồng lớn để có thể đưa cơ giới, máy móc, KH-KT vào sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm. Đề nghị bổ sung đối tượng áp dụng tại Quyết định số 33, ngày 4/11/2015 của UBND tỉnh “Quy định về cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2015-2020” nhằm tạo cơ chế mở cho các tiểu thương được hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Đề nghị đơn giản hóa hồ sơ yêu cầu điều kiện được hỗ trợ trong Quyết định số 10, ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh “Quy định một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nuôi cá lồng vùng hồ thủy điện Hòa Bình, giai đoạn 2015-2020”; Quyết định số 11, ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh  “Quy định một số cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực trồng trọt, giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”... để nông nghiệp huyện Cao Phong phát triển bền vững.

Theo Báo Hòa Bình

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction