Nhờ chương trình cho hộ nghèo vay vốn, các hộ dân đã có điều kiện mua sắm máy móc, phát triển kinh tế gia đình

Thực hiện mục tiêu về công tác dân tộc, trong năm các dự án đã được thực hiện công khai, dân chủ từ cơ sở, đầu tư đúng mục đích, đúng đối tượng, tạo được lòng tin và hưởng ứng của nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện. Cơ sở hạ tầng vùng đặc biệt khó khăn tiếp tục được nâng cấp, xây dựng; đời sống nhân dân cơ bản được cải thiện, góp phần không nhỏ vào mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, năm 2016 Chương trình 135 được giao trên 142 tỷ đồng. Đến hết năm đã thực hiện đạt 100% kế hoạch giao, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn; hỗ trợ phát triển sản xuất; duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở. Thực hiện Quyết định số 755 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, trong năm được giao trên 13,3 tỷ đồng đã thực hiện hỗ trợ mua sắm máy móc, nông cụ và hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn bản ĐBKK. Đã xây dựng được 02 công trình giao thông tại các điểm ĐCĐC tập trung khu vực Bãi Nghia xóm Mừng, xã Xuân Phong, huyện Cao Phong; khu suối Kẻ, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc; hỗ trợ phát triển sản xuất 30 triệu đồng.

Trong năm đã cho 317 hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất với tổng kinh phí trên 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban Dân tộc đã phối hợp với các địa phương thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn, tham mưu thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”.

Những chương trình, chính sách trên được triển khai đồng bộ, tích cực đã góp phần hỗ trợ nâng cao kỹ năng sản xuất, hỗ trợ giống, cây trồng, vật tư để phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho đồng bào. Hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được hỗ trợ vay vốn để làm ăn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đời sống văn hoá của đồng bào được bảo tồn, giữ gìn và phát triển, nhiều lễ hội, phong trào hoạt động văn hoá mới được khuyến khích. Qua đó nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân đã có những chuyển biến tích cực, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm 2017, Ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án chính sách kế hoạch năm 2017. Tiếp tục thực hiện 2 mô hình điểm về giảm thiểu tình trạng hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018 tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu và trường THPT dân tộc nội trú tỉnh. Tiếp tục mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 theo kế hoạch. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả kế hoạch giúp đỡ 02 xã Hang Kia và Pà Cò; Tổ chức phối hợp, đôn đốc các ngành thực hiện tốt các hoạt động giúp đỡ xã 135 năm 2017 theo kế hoạch đề ra./.

Theo http://www.hoabinh.gov.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction