Năm 2016, lĩnh vực nông nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn của thời tiết diễn biến bất lợi. Rét đậm, rét hại đầu năm, tiếp đến là ảnh hưởng nặng nề của các cơn bão số 1,2,3 đã gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống nhân dân. Thế nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt và tập trung, những chính sách hỗ trợ ngành nghề của tỉnh được thực hiện và nỗ lực của các địa phương, diện mạo nông nghiệp, nông thôn của tỉnh vẫn đạt được kết quả lạc quan.

Là năm thứ 4 liên tiếp hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, tạo đà cho việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát huy lợi thế nâng cao giá trị, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Đứng trước áp lực của thiên tai, thời tiết, tốc độ tăng trưởng toàn ngành vẫn đạt 4,7%, vượt kế hoạch 0,2% và tăng 0,81% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất toàn ngành đạt 11,2 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và chiếm 26,8% cơ cấu kinh tế của tỉnh. Trong đó giá trị nông nghiệp hiện hành đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 84,8% giá trị toàn ngành. Riêng giá trị sản xuất theo giá ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật  đạt 6,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ và đạt 4% kế hoạch, chiếm tỷ trọng 73,09% giá trị sản xuất toàn ngành. Tổng diện tích gieo trồng vượt kế hoạch, sản lượng lương thực cây có hạt đạt 37,7 vạn tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Tỉnh bảo đảm vững chắc an ninh lương thực.

Gia đình ông Lê Văn Chất, tiểu khu 2, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) có hơn 1 ha cam, năm 2016 thu xấp xỉ 1 tỉ đồng, sau khi trừ chi phí.

Các địa  phương đã chuyển đổi 3.000 ha đất lúa không chủ động nước sang các cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Giá trị thu nhập đạt 118 triệu đồng/ha, tăng 14 triệu đồng/ha so với cùng kỳ. Tỉnh tiếp tục hình hành nhiều vùng tập trung với các đối tượng cây trồng có lợi thế như cam, bưởi, rau an toàn. Trong đó diện tích cây ăn quả có múi 6.300 ha, tăng 1.600 ha so với cùng. Riêng diện tích cam kinh doanh có 1.500 ha, thu nhập 400 triệu đồng/ha; diện tích bưởi kinh doanh 350 ha, thu nhập 300 triệu đồng/ha; diện tích mía các loại thu nhập 150 triệu/ha; mướp đắng, bí xanh thu nhập 120 triệu đồng/ha. Nhiều sản phẩm chủ lực có lợi thế của tỉnh như bưởi đỏ, cam các loại, rau hữu cơ đã và đang khẳng định vị thế trên thị trường sản phẩm nông nghiệp an toàn. Đối với lĩnh vực chăn nuôi có sự phát triển khả quan theo hướng đại gia súc, hướng tới mục tiêu an toàn và bảo vệ môi trường. Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 6,6 triệu con, tăng 2 triệu con so với cùng kỳ, giá trị sản xuất hiện hành đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ, chiếm 26,4% giá trị sản xuất nông nghiệp.

Cùng với đó, lĩnh vực thủy sản có sự phát triển “ấn tượng”. Tỉnh khai thác lợi thế mặt nước, nhất là hồ thủy điện và sông Đà nuôi trồng thủy sản bền vững. Diện tích nuôi trồng thủy sản cả tỉnh đạt 2,8 nghìn ha, tăng 350 ha so với năm trước. Cả tỉnh có 3850 lồng cá, tăng 1.500 lồng so với năm trước. Sản lượng thủy sản đạt 7.300 tấn, trong đó nuôi trồng 5.700 tấn. Giá trị thu nhập đạt 115 triệu đồng/ha mặt nước, vượt 33 triệu đồng so với cùng kỳ.

Trên các lĩnh vực nông lâm nghiệp đã có nhiều tổ  chức, doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp lợi thế của tỉnh.

Năm 2016, chứng kiến những nỗ lực vượt bậc và kết quả đáng ghi nhận trong phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Cả tỉnh có thêm 8 xã đạt 19 tiêu chí NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 39 xã, chiếm 20,5% tổng số xã, tăng 4,3% so với năm 2015. Hiện bình quân mỗi xã đạt 12 tiêu chí, tăng 0,42 tiêu chí/xã, không có xã nào dưới 6 tiêu chí. Chất lượng đời sống dân cư nông thôn tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 1,5 triệu đồng/người/tháng. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 88%, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh 68%, đều tăng so với cùng kỳ…

Đồng chí Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Văn Tiệp khẳng định: Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, những kết quả ấn tượng của ngành nông nghiệp đạt được trong năm 2016, nhất là trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và xây dựng nông thôn mới thể hiện được định hướng đúng đắn, hiệu quả trong phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, sự tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, nông dân toàn tỉnh và là nền tảng quan trong để tỉnh tập trung khắc phục những yếu kém, hạn chế, thực hiện có hiệu quả định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát huy lợi thế, nâng cao giá trị phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction