Nhờ vậy, phong trào đã tập hợp, đoàn kết các lực lượng nhân dân, phát huy tính  tích cực, sáng tạo của nhân dân và tạo ra sức mạnh toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Phong trào đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, ổn định chính trị, giữ vững ANTT, đấu tranh phòng - chống tệ nạn xã hội. Thông qua phong trào, yếu tố văn hóa và nhân tố con người được khai thác, phát huy, tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, XĐ-GN, giải quyết các vấn đề trong đời sống xã hội. Đặc biệt, trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, quan trọng nhất là phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Cơ quan văn hóa”, “Trường học văn hóa” đã làm cho các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy định, quy tắc về văn hóa đi vào cuộc sống. Từ đó, góp phần hình thành và phát triển các nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân tạo ra những chuẩn mực văn hóa tích cực thấm dần vào từng người,  gia đình, tập thể, cộng đồng dân cư để xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

 

Nhà văn hóa xã Thu Phong (Cao Phong) đang được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân.

Năm 2016, việc bình xét danh hiệu gia đình, KDC, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học văn hóa được thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch, dân chủ.  Kết quả trong năm 2016, huyện Cao Phong có 6.842/ 10.994 hộ, đạt tỷ lệ 62,2% đạt gia đình văn hóa. Số hộ đạt 3 năm liên tục là 1.967 hộ. Toàn huyện có 53/124 KDC văn hóa, đạt 42,7%; 58/62 cơ quan văn hóa, đạt 93,5%; 38/43 trường học văn hóa, đạt 88,3%. Trong năm có 8 xã đề nghị công nhận xã đạt chuẩn văn hóa NTM và danh hiệu “Thị trấn đạt chuẩn văn minh    đô thị”.

Cùng với việc bình xét danh hiệu văn hóa, trong năm, hệ thống thiết chế nhà văn hóa - khu thể thao thôn, xã, huyện đảm bảo theo tiêu chí quy định của Bộ VH -TT&DL. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 120/124 xóm, bản, KDC có nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng, trong đó có 98 nhà xây loại cấp 4, 18 nhà loại nhà sàn cột bê tông cốt thép, 1 nhà sàn bằng gỗ với diện tích đảm bảo cho nhân dân trong xóm, bản, KDC tổ chức sinh hoạt cộng đồng. Nhiều xóm, KDC xây dựng nhà văn hóa với mức đầu tư từ 170 triệu đồng đến khoảng 2 tỷ đồng. Điển hình như: Nhà văn hóa khu 2, khu 5b - thị trấn Cao Phong; nhà văn hóa xóm Mừng - xã Xuân Phong; nhà văn hóa bản Giang Mỗ - xã Bình Thanh; nhà văn hóa xóm Bãi Bệ 1- xã Dũng Phong; nhà văn hóa xóm Ong 1- xã Nam Phong... ở cấp xã có 2 xã Nam Phong, Dũng Phong và thị trấn Cao Phong có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH -TT&DL. Hệ thống thiết chế nhà văn hóa cơ sở hiện nay đã có 40 nhà văn hóa được cấp trang thiết bị theo chương trình mục tiêu quốc gia. ở cấp huyện có 1 nhà văn hóa và 1 sân vận động đảm bảo phục vụ cho các hoạt động và các nhiệm vụ chính trị của huyện cũng như các lĩnh vực hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trên địa bàn huyện.

Theo đồng chí Bùi Đăng Khoa, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thời gian tới, huyện tập trung vào các giải pháp như: Tăng cường hơn nữa sự phối hợp hoạt động giữa các ban, ngành, đoàn thể. Thực hiện lồng ghép những phong trào cụ thể của các ngành, đoàn thể vào nội dung của phong trào làm cho phong trào ngày càng phong phú, phát huy có hiệu quả. Đổi mới công tác chỉ đạo và hình thức hoạt động, chủ động kịp thời với tình hình đặc điểm của địa phương để nhân dân phát huy mọi tiềm năng trong quá trình thực hiện phong trào. Phát hiện kịp thời biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện phong trào...

Theo Báo Hòa Bình

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction