Kinh tế

 

Đồng chí Phan Văn Tâm, Chủ tịch HĐQT QTDND thị trấn Cao Phong cho biết: Là loại hình tổ chức kinh tế hợp tác do các thành viên góp vốn xây dựng nhằm huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, cho thành viên vay đầu tư vào sản xuất, kinh doanh dịch vụ và đời sống, xóa nạn cho vay nặng lãi, góp phần xói đói, giảm nghèo trên địa bàn, QTDND thị trấn Cao Phong hiện đã phát triển được 1.150 thành viên với tổng số vốn huy động thông qua tiền gửi tiết kiệm là 150 tỷ đồng. Trong quá trình hoạt động, QTDND thị trấn Cao Phong luôn hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội thành viên giao cho. Đặc biệt, từ khi thực hiện Luật HTX sửa đổi năm 2012 cùng với các văn bản hướng dẫn của ngành ngân hàng, QTDND thị trấn Cao Phong đã có nhiều đổi mới về phong cách làm việc, tạo thêm nguồn vốn cho nhân dân và người lao động. Trong quản lý, QTDND thị trấn Cao Phong phân công, phân nhiệm đúng người, đúng việc giúp phát huy hiệu quả năng lực, nâng cao chất lượng phục vụ của tổ chức tín dụng đối với nhân dân. Công tác cho vay đảm bảo nhanh gọn, khâu thẩm định vốn được thực hiện chắc chắn cả trước, trong và sau cho vay, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ sử dụng đồng vốn.

Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cao Phong (Cao Phong) đẩy mạnh các hoạt động giao dịch hướng tới mục tiêu làm hài lòng mọi thành viên, khách hàng

Nhờ có sự trợ sức của đồng vốn tín dụng, nhiều hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị trấn Cao Phong đã có thêm điều kiện phát triển kinh tế, thu nhập ổn định, diện tích trồng cam, trồng mía mở rộng hàng trăm ha so với trước. Hiện, QTDND thị trấn Cao Phong thực hiện cho vay ở 2 mức ngắn hạn (12 tháng) và trung hạn (36 tháng). Lợi nhuận sau thuế của đơn vị không ngừng tăng, đến năm 2015 đạt 968 triệu đồng. Tổng vốn hoạt động năm 2015 đạt 125, 5 tỷ đồng, trong đó, huy động tiền gửi dân cư đạt 116, 6 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 114, 4 tỷ đồng. Đến thời điểm này, QTDND thị trấn Cao Phong đã thực hiện cho vay ở mức cao nhất 1 tỷ đồng /hộ. Đến nay, Quỹ có tổng nguồn vốn 155 tỷ đồng, tiền gửi dân cư đạt 141 tỷ đồng.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, QTDND thị trấn Cao Phong đã đóng góp vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển KT -XH. Hoạt động của QTDND trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững luôn được Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Cao Phong đánh giá cao. Đồng chí Nguyễn Hồng Thủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cao Phong cho biết: Đến nay, QTDND thị trấn Cao Phong đã đáp ứng được trên 50% nguồn vốn hỗ trợ cho thành viên, khách hàng và nhân dân  trong việc mở rộng sản xuất, kinh doanh. Nhờ có nguồn vốn kịp thời, việc tổ chức sản xuất,  sử dụng nguồn vốn hiệu quả, quỹ đã góp phần tích cực vào sự phát triển của thị trấn Cao Phong.

Theo Báo Hòa Bình

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Quý Hợi