Nhiều hộ gia đình xóm Chẹo Ngoài, xã Nam Phong (Cao Phong) chuyển đổi trồng cây có múi để nâng cao hiệu quả sản xuất

Thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, chuẩn nghèo được xem xét cả góc độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Theo đó, ngoài tiêu chí về thu nhập (700.000 đồng/người/tháng trở xuống ở khu vực nông thôn và 1 triệu đồng/người/tháng trở xuống ở khu vực thành thị), nghèo còn được đo lường ở mức độ thiếu hụt 5 dịch vụ xã hội cơ bản gồm: y tế, giáo dục, nhà ở, điều kiện sống và tiếp cận thông tin. Hiện nay, việc áp dụng tiêu chí nghèo đa chiều, số lượng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh ta gia tăng. Kết quả rà soát theo phương pháp đơn chiều áp dụng cho giai đoạn 2011- 2015, năm 2015, toàn tỉnh có 25.551 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12,26%; 35.323 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 16,94%. Ngày 13/4/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 968 phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo phương pháp đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020. Theo đó, trong tổng số 209.048 hộ toàn tỉnh có 50.959 hộ nghèo, chiếm 24,38%; 24.568 hộ cận nghèo, chiếm 11,76%.

 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, để đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo áp dụng cho khu vực trung du miền núi phía Bắc, các xã phải đạt tỷ lệ hộ nghèo từ 10% trở xuống. Vấn đề đặt ra là hiện nay, áp dụng theo chuẩn nghèo đa chiều mới, tỷ lệ hộ nghèo nhiều xã tăng lên rất cao. Từ đó tạo nên áp lực lớn đối với các xã phấn đấu về đích NTM năm nay. Theo thống kê của Sở NN&PTNT, nếu thực hiện theo chuẩn nghèo đơn chiều cũ, thực hiện tiêu chí số 11, trong số 12 xã phấn đấu về đích năm nay có 11 xã đã đạt. Nhiều xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%. Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, hiện nay chỉ có 4/12 xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%; 8/12 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 10%. Đặc biệt có một số xã tỷ lệ hộ nghèo rất cao như: Hợp Kim (Kim Bôi) 30,35%; Thanh Nông (Lạc Thủy) 23,64%... 

Chúng tôi tìm hiểu thực tế tại xã Nam Phong (Cao Phong), đối chiếu với tiêu chí hộ nghèo cũ, xã Nam Phong hoàn toàn có khả năng về đích NTM trong năm 2016. Thế nhưng theo chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo của Nam Phong tăng tới 14,8%, từ 10% lên 24,8%, tương đương khoảng 251/1.024 hộ. Như vậy, đến cuối năm, xã phải giảm được trên 14%. Theo đồng chí Đinh Duy Thích, Bí thư Đảng ủy xã Nam Phong, đây là áp lực lớn đối với xã. Để hoàn thành tiêu chí hộ nghèo, huyện đã thành lập BCĐ có sự tham gia của các phòng, ban chức năng làm việc với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể xã rà soát, thống kê lại tỷ lệ hộ nghèo, thực hiện các giải pháp giảm nghèo. Trong đó, đánh giá lại vấn đề nhà ở vì đây là cơ sở quan trọng để đánh giá hộ nghèo. Thực tế, nhiều gia đình ở Nam Phong có nhà 2 tầng nhưng lợp mái rạ thì không được công nhận thoát nghèo, tỷ lệ này khá lớn. Ngoài ra, đối với hộ nghèo thực sự, huyện và xã đã có kế hoạch giúp đỡ để họ vươn lên thoát nghèo bằng cách tạo điều kiện về giống vốn, KH-KT, hỗ trợ làm, nhà ở để họ vươn lên thoát nghèo, phấn đấu đạt tiêu chí về hộ nghèo năm nay.  

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Đức Tuyên, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB&XH)- cơ quan thường trực tham mưu thực hiện tiêu chí số 11 về hộ nghèo trong xây dựng NTM cho biết: Sở LĐ-TB&XH đã có Công văn số 350, ngày 19/4/2016 gửi Sở NN&PTNT về việc đề nghị điều chỉnh tiêu chí hộ nghèo trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, Sở LĐ-TB&XH đề nghị Sở NN&PTNT có ý kiến đề nghị với bộ, ngành có liên quan đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi nội dung của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo ban hành theo Quyết định số 491 ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về NTM. Lý do, tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo trong bộ tiêu chí xây dựng NTM ban hành theo Quyết định số 491 căn cứ theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/1/2011. Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020. Theo đó, chuẩn nghèo đã được nâng lên. Hàng năm, việc rà soát xác định tỷ lệ hộ nghèo không còn áp dụng theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Đức Tuyên, trước thực tế áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo tăng, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với Sở NN&PTNT và các sở, ngành liên quan tổ chức đoàn công tác đi làm việc tại các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2016, trong đó có xã Hợp Kim (Kim Bôi) có tỷ lệ hộ nghèo rất cao (30,35%). Mặc dù xã quyết tâm rất cao phấn đấu về đích NTM trong năm nay, tuy nhiên, để giảm tỷ lệ hộ nghèo một năm trên 20% là điều rất khó thực hiện. Mặt khác, nếu quyết tâm phấn đấu về đích NTM sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiệu tiêu chí hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều và cuộc sống của chính người nghèo của xã.

Thiết nghĩ, để thực hiện tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng NTM, cùng với việc điều chỉnh chính sách cho phù hợp với chuẩn nghèo đa chiều mới áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong triển khai các biện pháp huy động nguồn lực đầu tư về cơ sở hạ tầng, KH-KT, giống, vốn phát triển sản xuất... Bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ nghèo bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tự giác nỗ lực vươn lên thoát nghèo, góp phần đảm bảo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction