IMG 0137

Khung cảnh thị trấn Cao Phong

Huyện Cao Phong được chia tách từ huyện Kỳ Sơn theo Nghị định số 95/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính Phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/3/2002. Huyện có vị trí nằm giữa tỉnh Hòa Bình, có diện tích tự nhiên 25.527,83 ha, gồm 12 xã và 01 thị trấn. Dân số của huyệncó trên 43nghìn người, trong đó dân tộc Mường chiếm trên 72%, dân tộc kinh chiếm 24%, còn lại là các dân tộc khác. Địa hình của huyện phân bố thành 03 vùng chính: vùng cao, vùng giữa và vùng lòng hồ Sông Đà. Địa bàn huyện nằm dọc Quốc lộ 6 và Quốc lộ 12B, có hệ thống cảng thủy nội địa thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, giao lưu phát triển kinh tế - xã hội. Với độ cao trên 300m so với mặt nước biển, huyện có điều kiện đất đai màu mỡ, khí hậu phù hợp với việc phát triển chăn nuôi đại gia súc và các loại cây công nghiệp, cây ăn quả có múi. Trên địa bàn huyện có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, có sức thu hút du khách trong và ngoài nước.

Trong năm 2015, dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; chủ động khắc phục mọi khó khăn; tập trung quản lý, điều hành thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác. Trong năm các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch, kinh tế có bước phát triển khá, tốc độ tăng trư­ởng kinh tế đạt 12,2%. Cơ cấu kinh tế phát triển bền vững: tỷ lệ nông - lâm - ngư nghiệp đạt 48%; tỷ lệ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 27%; tỷ lệ du lịch, dịch vụ đạt 25%. Thu nhập bình quân đầu ng­ười đạt 27,7 triệu đồng (Đạt 102,5% kế hoạch, tăng 13% so với năm 2014). Tổng thu ngân sách Nhà n­ước trên địa bàn đạt 19.930 triệu đồng (Đạt 109,1% kế hoạch, tăng 24% so với năm 2014). Các loại cây trồng chính đều đạt sản lượng và năng suất theo kế hoạch. Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ mới, an sinh xã hội tiếp tục được chăm lo tốt hơn, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12,13%; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nông nghiệp là lĩnh vực kinh tế chủ lực của huyện tiếp tục có bước phát triển tương đối toàn diện, vững chắc đạt tốc độ tăng trưởng khá. Các cây trồng thế mạnh của huyện ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, mang lại giá trị kinh tế cao. Trình độ thâm canh, tăng vụ của các xã, thị trấn trong huyện được đẩy mạnh và nâng cao, tiến bộ khoa học công nghệ được ứng dụng đưa vào sản xuất Nông - Lâm nghiệp. Tổng diện tích gieo trồng năm 2015 đạt 7.818ha (Đạt 100,23% kế hoạch, tăng 3,2% so vớ năm 2014). Sản lượng lương thực có hạt đạt 15.330 tấn (Đạt 102,2% kế hoạch). Tổng diện tích cây ăn quả các loại đạt 1.876,34ha, trong đó diện tích cây cam, quýt, bưởi đạt trên 1.690ha. Cây cam, quýt trong thời kỳ kinh doanh đạt trên 750ha, sản lượng cam, quýt cả vụ đạt trên 20.000 tấn, đạt 600 - 800 triệu đồng/ha. Năm 2015 toàn huyện có 100 hộ trồng cam được cấp Giấy chứng nhận sản xuất cam theo tiêu chuẩn VIETGAP.

Việc gắn kết giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện, phong trào xây dựng đời sống văn hoá, nếp sống văn hoá ở cơ sở được đẩy mạnh.Công tác xoá đói giảm nghèo tiếp tục thu được những kết quả quan trọng, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn đã có nhiều tiến bộ. Về hệ thống giáo dục: có 14 trường Mầm non, 13 trường tiểu học, 13 trường THCS, 01 trường Phổ thông Dân tộc nội trú, 02 trường THPT, 01 Trung tâm giáo dục thường xuyên và 01 trung tâm dạy nghề; hiện nay huyện có tổng số 21/43 trường đạt chuẩn Quốc gia. Về hệ thống y tế: có 13 trạm y tế, trong đó đã có 6/13 địa phương đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; có 01 Bệnh viện Đa khoa huyện, 01 Trung tâm Y tế dự phòng. Toàn huyện có 99,5% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 87% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; chương trình cứng hóa giao thông nông thôn phát huy được hiệu quả mô hình nhà nước và nhân dân cùng làm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo ổn định.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. Cũng là năm đất nước diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu năm 2016: Tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%. Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - ngư­ nghiệp chiếm 48%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 27%; Du lịch, dịch vụ chiếm 25%. Thu nhập bình quân đầu ng­ười đạt trên 31 triệu đồng (GRDP). Tổng diện tích gieo trồng đạt 7.800 ha. Tổng số đàn gia súc, gia cầm tăng trên 5%. Tổng thu ngân sách Nhà n­ước trên địa bàn đạt 20.491 triệu đồng. Trồng mới 200 ha rừng. Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 49%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,1%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3% so với năm 2015. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dư­ỡng dư­ới 5 tuổi: 14%. Đạt tỷ lệ 5,5 Bác sỹ/vạn dân. Xây dựng thêm 01 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, nâng số xã đạt chuẩn là 7 xã. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 80%. Phấn đấu xây dựng thêm 02 tr­ường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn là 23 trường. Số hộ sử dụng n­ước hợp vệ sinh đạt 87,5%. Số hộ sử dụng điện đạt 99,6%. Số hộ đạt gia đình văn hóa đạt 76%. Giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho 1.300 lao động. Mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ng­ười tiêu dùng tăng 20% so với năm 2015. Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 141 tỷ đồng. Phấn đấu xây dựng 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để đạt được mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân huyện đề ra các nhóm giải pháp thực hiện gồm: Triển khai hiệu quả các chủ trương, biện pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi thu hút mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách tạo việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo; giải quyết có hiệu quả các vấn đề văn hoá, xã hội và môi trường. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả bộ máy quản lý Nhà nước, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng chiến lược phát triển mạnh ngành du lịch nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh lĩnh vực này. Tiếp tục duy trì và phát triển Chỉ dẫn địa lý “Cao Phong” đối với sản phẩm cam của huyện theo hướng nâng cao chất lượng, sản lượng và giá thành sản phẩm.

Mai Phượng - Văn phòng HĐND&UBND huyện

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction