*Mục tiêu tổng quát:

Duy trì tốc độ phát triển kinh tế bền vững. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Tiếp tục chỉ đạo phát triển ngành nông nghiệp với cây trồng chủ lực là cam và mía. Đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh xoá đói, giảm nghèo. Tập trung triển khai chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

   * Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tăng trư­ởng kinh tế đạt trên 10%. Cơ cấu kinh tế: Nông - Lâm - Ngư­ nghiệp chiếm 48%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 27%; Du lịch, dịch vụ chiếm 25%.

- Thu nhập bình quân đầu ng­ười đạt trên 31 triệu đồng (GRDP).

- Tổng diện tích gieo trồng đạt 7.800 ha.

- Tổng số đàn gia súc, gia cầm tăng trên 5%.

- Tổng thu ngân sách Nhà n­ước trên địa bàn đạt 20.491 triệu đồng.

- Trồng mới 200 ha rừng. Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 49%.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,1%.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3% so với năm 2015.

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dư­ỡng dư­ới 5 tuổi: 14%.

- Đạt tỷ lệ 5,5 Bác sỹ/vạn dân. Xây dựng thêm 01 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, nâng số xã đạt chuẩn là 7 xã.

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 80%.

- Phấn đấu xây dựng thêm 02 tr­ường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn là 23 trường.

- Số hộ sử dụng n­ước hợp vệ sinh đạt 87,5%.

- Số hộ sử dụng điện đạt 99,6%.

- Số hộ đạt gia đình văn hóa đạt 76%.

- Giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho 1.300 lao động.

- Mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ng­ười tiêu dùng tăng 20% so với năm 2015. Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 141 tỷ đồng.

- Phấn đấu xây dựng thêm 01 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

(Theo Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016)

Quý Hợi

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction