Toan canh hoi nghi trien khai sx 

Toàn cảnh hội nghị

Ngày 15/12, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2015 - 2016. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Long  - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Đồng chí Hồ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng, cơ quan chuyên môn của huyện; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Cao Phong - Hòa Bình; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, cán bộ Khuyến nông - Khuyến lâm, Thú y viên các xã, thị trấn.

Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa - vụ hè thu 2015, toàn huyện đã gieo trồng 2.148,34 ha, vượt 7,42% kế hoạch. Trong đó, diện tích cây lương thực có hạt là 1.682,8 ha, sản lượng 7.985 tấn, bằng 101,08% kế hoạch, bằng 100,62% so với cùng kỳ. Nhìn chung, chăn nuôi phát triển ổn định, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm được kiểm soát. Đến nay, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện đạt 133,94 ha, hiện có 340 lồng nuôi các loại. Trong năm, toàn huyện đã trồng rừng mới được 200,35 ha, đạt 100,17% so với kế hoạch, độ che phủ rừng đạt 53,56%. Các công trình thủy lợi, đê điều được kiểm tra, tu sửa, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, đáp ứng đủ nước tưới cho sản xuất. Tiến độ sản xuất vụ Thu - Đông và vụ Đông 2015: Tính đến tháng 12, các địa phương đã cơ bản thu hoạch xong lúa và cây màu vụ hè thu để triển khai sản xuất vụ đông, trong đó, chủ yếu là gieo trồng nhóm cây ưa ấm như ngô, đậu tương, rau màu…

Thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các xã, trị trấn đã báo cáo làm rõ thêm tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương, qua đó, đưa ra một số kiến nghị, đề xuất UBND huyện và các phòng, cơ quan chuyên môn hỗ trợ phát triển sản xuất. Nhìn chung, các đại biểu thống nhất cao với kế hoạch sản xuất đã được UBND huyện định hướng. Theo đó, sẽ tập trung chủ yếu gieo trồng lúa xuân muộn bằng các giống ngắn ngày, có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp từng địa phương và có tính ổn định. Cụ thể, phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cây vụ chiêm xuân khoảng 5000 ha. Trong đó, diện tích cây lương thực 1.200 ha; cây mía 2.500 ha; cây khác 1.050ha …. Ổn định diện tích cây ăn quả có múi hiện có là 1.700ha, trồng mới năm 2016 là 50ha, phấn đấu nâng cao năng xuất, sản lượng và chất lượng sản phẩm.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Long, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận những kết quả nổi bật trong sản xuất nông nghiệp vụ mùa – vụ hè thu năm 2015. Đồng thời, phân tích rõ một số hạn chế cần khắc phục: hiệu quả phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về sản xuất nông nghiệp chưa cao; một số cơ chế, chính sách nông nghiệp chưa được triển khai đồng bộ và cụ thể tới các hộ sản xuất; một số mô hình nông nghiệp hiệu quả chưa được nhân rộng; hỗ trợ tiêu thụ nông sản chưa tốt …  Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh 04 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, tiếp tục tạo sự đổi mới trong tư duy sản xuất nông nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Theo đồng chí Chủ tịch UBND huyện, các ngành, địa phương cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp để tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy nông nghiệp – nông dân – nông thôn. Đặc biệt, cần chú trọng thực hiện các nhóm giải pháp về xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tích cực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp – nông thôn, tăng cường quản lý dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư và các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất… Nhấn mạnh một số nội dung quan trọng trong kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2015 – 2016, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, đề nghị các địa phương bám sát định hướng chung và cụ thể hóa đến từng địa bàn để đảm bảo thực hiện hiệu quả, đúng khung thời vụ đã đề ra.

Dong chi Pham Van Long phat bieu y kien chi dao hoi nghi san xuat

Đồng chí Phạm Văn Long - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Quý Hợi

 

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction