images
 Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội cùng lãnh đạo tỉnh thăm quan mô hình trồng cam của Công ty TNHH MTV Cao Phong, thị trấn Cao Phong.

Trong những năm gần đây, với hiệu quả kinh tế cao mà cây Cam mang lại, tỉnh Hòa Bình đã xác định cây Cam nói riêng và cây có múi có chung là cây trồng chủ lực tại địa phương. Theo đó, tỉnh đã ban hành Nghị quyết phát triển một số sản phẩm trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong đó có cây Cam đồng thời xây dựng Quy hoạch phát triển sản xuất cam an toàn tập trung đến năm 2020. Các vùng trồng cam tập trung với quy mô lớn được hình thành, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, người dân trồng cam cũng được hỗ trợ vay vốn ưu đãi...

Theo đánh giá của Sở NN&PTNT tỉnh, Hòa Bình có nhiều điều kiện thuận lợi về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp phát triển nhiều loại sản phẩm nông nghiệp. Đặc biệt là lợi thế tiếp giáp thủ đô Hà Nội, có thị trường thiêu thụ ổn định. Các loại cây ăn quả, cây trồng bản địa nhất là cây Cam hoàn toàn có khả năng tận dụng được những lợi thế này để phát triển mạnh mẽ trở thành giống cây trồng chủ lực của địa phương. Hiện nay, toàn tỉnh gần 1.500 ha cây có múi, cam, bưởi, chanh, tập trung ở các huyện Cao Phong, Lạc Thủy, Kim Bôi. Trong 3 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng bình quân diện tích cây cam và cây có múi toàn tỉnh tăng 22,4% từ 392ha lên 502ha, đưa Hòa Bình thành tỉnh đứng đầu khu vực Tây Bắc về sản lượng cây có múi. Với vai trò là cây trồng chủ lực, diện tích trồng Cam trên toàn tỉnh chiếm 72,5% diện tích, gồm các giống như: Cam chín sớm CS1, cam Marrs, quýt Ôn Châu, Xã Đoài, Vân Du, cam V2, cam Canh...Cao Phong hiện là huyện có diện tích trồng cam lớn nhất của tỉnh với khoảng gần 1.000 ha, được trồng từ những năm 1960, tập trung ở thị trấn Cao Phong, 1 số xã như Tây Phong, Bắc Phong, Dũng Phong...với sản lượng trung bình từ 8.000 - 10.000 tấn/năm.

Tỉnh Hòa Bình xây dựng quy hoạch sản xuất cam an toàn theo hướng ổn định, lâu dài với quy mô lớn, tập trung, chuyên canh trên cơ sở khai thác các lợi thế về: điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và thị trường. Gắn với đầu tư cho khoa học - công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu về VSATTP khi tiêu thụ trên thị trường. Từ đó làm cơ sở cho việc hình thành và mở rộng các vùng sản xuất cam trên địa bàn tỉnh. Phát triển gắn với nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ, phát triển sản xuất và tiêu thu sản phẩm cam an toàn theo nhiều hình thức khác nhau (liên doanh, liên kết, hợp đồng bao tiêu sản phẩm...) để gắn kết giữa sản xuất và thị trường. Mục tiêu của tỉnh đến năm 2020 là hình thành được vùng sản xuất cam an toàn với quy mô ngày càng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng và sản lượng để mở rộng thị trường tiêu thụ và hướng tới xuất khẩu. Góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước đưa nghề sản xuất cam tại các vùng quy hoạch trở thành nghề có thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 tổng diện tích quy hoạch đạt 5.084 ha, sản lượng đạt khoảng 90-100 nghìn tấn/năm, trong đó: cơ cấu diện tích cam duy trì ổn định theo hướng 30% diện tích chín sớm, 35% diện tích chín chính vụ và 35% diện tích cam chín muộn. Phấn đấu 40% sản lượng cam được quản lý theo chuỗi khép kín từ khâu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, từng bước tạo dựng thương hiệu cam an toàn và tiến tới xuất khẩu. 100% diện tích sản xuất cam của vùng quy hoạch đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, có thương hiệu và một phần lớn diện tích được sản xuất, chứng nhận đáp ứng theo VietGAP.

Theo quy hoạch, vùng đất đồi tập trung phát triển các giống cam Xã Đoài, Vân Du, V2. Vùng đất ven sông (phù sa được bồi và phù sa cổ): có khả năng phát triển tất cả các loại cam dự kiến quy hoạch, tuy nhiên tại vùng này chú ý phát triển thêm giống cam đường canh vì giống này yêu cầu chế độ nước tưới tương đối khắt khe, đất vừa thoát nước tốt vừa phải giữ nước tốt để cây sinh trường và cho trái ngon, mọng nước. Do vậy, đất phù sa dọc sông Bôi được coi là khu vực thích hợp cho phát triển giống cam này. Dự báo nhu cầu thị trường tiêu thụ cam an toàn của tỉnh tập trung chính vẫn là thị trường trong tỉnh và các tỉnh thuộc đồng bằng Sông Hồng. Trong đó, thị trường Hà Nội chiếm tỷ trọng rất lớn. Đây là những thị trường tiêu thụ rất lớn trong hiện tại và tương lai của vùng quy hoạch cam của tỉnh. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu, dự kiến đến năm 2020 lực lượng lao động tham gia sản xuất cam an toàn được qua đào tạo, cấp giấy chứng nhận đạt khoảng 80%.

Tháng 11/2014, tỉnh Hòa Bình được đón nhận chỉ dẫn địa lý “Cao Phong” cho sản phẩm cam Cao Phong. Đây là bước đột phá chiến lược về phát triển tài sản trí tuệ tại tỉnh Hòa Bình, giúp quảng bá và giới thiệu sản phẩm cam Cao Phong nói riêng và tỉnh nói chung, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả kinh tế cho người trồng cam.

Nguồn:http://www.hoabinh.gov.vn/

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction