Trong những năm qua, nông nghiệp, nông thôn và nông dân luôn được Đảng quan tâm, thể hiện cụ thể nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 Hội nghị lần thứ 7, BCH T.Ư khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Kết luận số 97-KL/ TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thực hiện Nghị quyết và Kết luận trên, nông nghiệp từng bước được phát triển, hạ tầng nông thôn được cải thiện, đời sống nông dân ngày một nâng cao, những kết quả trên đã được thể hiện trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng. Đặc biệt là đã đề ra những nhiệm vụ chiến lược và giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và xây dựng NTM.

 

Để phát triển ngành cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo về quy hoạch, quản lý quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu để từng bước hình thành vùng sản xuất nông sản tập trung. Quan tâm chú trọng  bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng, tập trung là hạ tầng giao thông, thủy lợi và kỹ thuật phục vụ sản xuất; thu hút và đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân thành hạt nhân phát triển sản xuất khu vực nông thôn; lựa chọn và đầu tư phát triển sản xuất các sản phẩm đặc thù của xã; tăng cường xây dựng mô hình điểm, chuyển giao KH-KT, áp dụng công nghệ tiến tiến, công nghệ cao trong sản xuất; mở rộng các hình thức đào tạo nghề, gắn kết sản phẩm làng nghề với các điểm du lịch; xử lý có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn... tạo động lực thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM.

 Trong giai đoạn tới, cơ cấu GRDP ngành nông nghiệp chỉ chiếm 1/6 GDP, song đây lại là nguồn thu chính của hơn 60 triệu dân sinh sống khu vực nông thôn, chiếm tới 65% cơ cấu dân số. Như vậy, để phát triển KT-XH, đảm bảo ANCT thì việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ hiện đại hóa ngành nông nghiệp và nông thôn có ý nghĩa hết sức quan trọng với các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Dự thảo báo cáo cần tập trung làm rõ những giải pháp về chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, chế biến và tiêu thụ nông sản, đảm bảo môi trường sinh thái... đặc biệt là thực hiện có hiệu quả, bền vững tiêu chí NTM; chính sách cho từng khu vực, vùng miền, vùng dân tộc thiểu số...

Trong 5 năm qua, Đảng và Nhà nước cũng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ phát triển sản xuất, góp phần ổn định cuộc sống người dân. Song cần khái quát rõ nét hơn đặc điểm khác biệt của khu vực nông thôn vùng trung du miền núi phía Bắc là tình trạng thiếu đất sản xuất nhưng chưa có giải pháp để cải tạo vườn tạp mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Cụ thể, tại tỉnh ta hiện có trên 19.000 ha đất vườn nhưng 68% là vườn tạp hiệu quả kinh tế thấp. Song nhiều gia đình huyện Cao Phong, Tân Lạc đã cải tạo vườn tạp sang trồng cam, bưởi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm. Để nâng cao đời sống nhân dân cần có chính sách đặc thù, tạo điều kiện cho các hộ có nhu cầu cải tạo vườn tạp tạo thành vùng sản xuất chuyên canh.

Đối với các tỉnh, thu ngân sách phụ thuộc điều tiết từ  T.Ư thì hệ thống cơ sở hạ tầng KT-XH nông thôn thiếu và yếu, khả năng đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn không cao dẫn đến nguy cơ gia tăng chênh lệch giàu - nghèo và an sinh bất ổn, vì vậy cần tăng cường cơ chế, chính sách hỗ trợ, đầu tư cho khu vực này để phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và nâng cao nông trí mới có thể đạt được chỉ tiêu đến năm 2020 có 50% xã đạt chuẩn NTM.

Nguồn:http://baohoabinh.com.vn/

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction