Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn kiểm tra đi kiểm tra thực tế mô hình trồng lạc xóm Chiềng, xã Thung Nai, Cao Phong

Chiều 21/7, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng NTM xã Thung Nai, huyện Cao Phong. Cùng tham gia có lãnh đạo các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ và huyện Cao Phong.

Thung Nai là xã ĐBKK, kinh tế chưa phát triển, trình độ dân trí không đồng đều, tỉ lệ hộ nghèo chiếm 47%, thu nhập bình quân mới đạt 9,7 triệu đồng/người. Hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng tiêu chí NTM. Công tác phát triển sản xuất mặc dù đã được chú trọng nhưng chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế do diện tích canh tác ít. Qua rà soát thực trạng nông thôn, xã mới đạt 4/19 tiêu chí, gồm tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 8 về bưu điện, tiêu chí số 12 về tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên và tiêu chí số 19 về an ninh trật tự. Đây là xã đạt tiêu chí NTM thấp nhất tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền cần vào cuộc quyết liệt hơn trong phát triển kinh tế và xây dựng NTM xã Thung Nai. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân xoá bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, vận động nhân dân tự dịch chuyển hàng rào cắm mốc quy hoạch. Ngoài ra quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng theo chuẩn NTM. Huyện và xã cần rà soát lại tỉ lệ hộ nghèo và quy hoạch phát triển sản xuất, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế cụ thể cho từng địa bàn dân cư, lựa chọn cây, con phù hợp trên cơ sở sự hỗ trợ của Chương trình 135, dự án lòng hồ, chương trình NTM. Tận dụng và phát huy tiềm năng, lợi thế của xã như nuôi trồng thuỷ sản, trồng rừng, cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả, phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng. Yêu cầu huyện lấy xã Thung Nai làm xã điểm để đầu tư nguồn lực hỗ trợ cho xã nghèo xây dựng NTM thành công, phấn đấu mỗi năm đạt 2-3 tiêu chí, quyết tâm đến năm 2020 xã Thung Nai về đích NTM.

Theo Báo Hòa  Bình

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction