Huyện Cao Phong nằm dọc Quốc lộ 6 và đường 12B, hệ thống cảng thủy nội địa trên sông Đà thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội. 5 năm qua, thực hiện Chiến lược phát triển giao thông vận tải và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã đề ra mục tiêu tập trung phát triển kinh tế nông thôn, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tăng nhanh thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.

Trong 5 năm qua, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông của huyện Cao Phong đã được triển khai đồng bộ và đạt được những thành tựu quan trọng. Hệ thống giao thông nông thôn có bước phát triển căn bản, tạo điều kiện thu hút đầu tư về khu vực nông thôn. Huyện có tuyến xe khách Cao Phong - Mỹ Đình chạy thường xuyên ngày 02 chuyến, tuyến xe Buýt Hòa Bình - Lạc Sơn chạy qua, trên 50 xe vận tải hàng hóa, 80 xe công nông và trên 108 xe dưới 9 chỗ, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông lâm sản trên địa bàn huyện. Khối lượng luân chuyển hàng hóa  năm 2014 đạt 19.000 nghìn tấn/km, vận chuyển hành khách năm 2014 đạt 15.000 lượt người tốc độ bình quân 6,4%/năm. Bên cạnh đó, mạng lưới giao thông nông thôn được phát triển rộng khắp trong toàn huyện. Việc thực hiện 4 chỉ tiêu trong tiêu chí số 2 về giao thông theo Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân. 5 năm qua huyện Cao Phong đã tập trung lồng ghép các nguồn lực cho phát triển giao thông nông thôn, tổ chức phát động rộng khắp đến các cấp các ngành và toàn thể nhân dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Trong 5 năm xây dựng và phát triển nông thôn theo Chiến lược phát triển giao thông vận tải và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã kiên cố hóa được 89,2 km đường giao thông nông thôn, trong đó: đường rải nhựa 19,43 km; đường bê tông xi măng 69,77 km. 100% đường ôtô được nhựa hóa, bê tông hóa đến trung tâm các xã; 100% đường huyện được nhựa hóa, bê tông hóa đạt tiêu chuẩn loại A giao thông nông nôn. Toàn huyện, có 22,96 km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 75% ; còn lại đường cấp phối và đất 25%. Tổng có 39,18 km đường trục thôn, xóm được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 34,2%; còn lại đường cấp phối và đất 65,8%. Có 41,54 km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt 33,6%; còn lại đất 66,4%. Đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận là 9,29 km, đạt 23,2%; còn lại đất 76,8%. Huyện đã từng bước bố trí các nguồn vốn để bảo trì hệ thống đường giao thông nông thôn.

Cùng với đó, phong trào toàn dân làm giao thông nông thôn từng năm đạt được kết quả đáng ghi nhận, tính riêng năm 2014, duy tu sửa chữa nền, mặt đường các loại 40 km, trong đó: phát quang tầm nhìn 450.000 m2; nạo vét rãnh thoát nước 30 km; hót sụt 5,5 km; rải mặt đường vật liệu cứng tại chỗ 15 km; khối lượng đào đắp 45.5003; tu sửa chữa đường 2,5km; vốn huy động 50.820 công. Đồng thời, bổ sung biển báo hiệu đường bộ 26 chiếc về cảnh báo tải trọng xe và người qua cầu, ngầm để đảm bảo lưu thông và an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Hiện nay, xã Dũng Phong của huyện đã được UBND tỉnh công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” trong năm 2014; xã Thu Phong được xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2015.

Giai đoạn 2015-2020, huyện Cao Phong tăng cường làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công. Tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân hiến đất. Xây dựng các tuyến đường liên xã, huy động đóng góp công sức của nhân dân để cứng hóa các đường liên thôn, liên xóm. Bổ sung ngân sách để duy trì bảo dưỡng đường, thực hiện tốt việc thu phí đường bộ của xe máy trong địa bàn để bổ sung vốn duy tu bảo dưỡng các tuyến đường huyện, xã quản lý. Thực hiện tốt các chiến dịch làm đường giao thông nông thôn đảm bảo hiệu quả, chất lượng, góp phần kéo dài tuổi thọ các công trình xây dựng. Xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang giao thông.

Theo http://www.hoabinh.gov.vn/

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction