5 năm qua, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các ban, ngành của tỉnh đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cao Phong, BCH, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm lỳ 2010-2015 đề ra.

 Nhanh chóng cụ thể hóa và đưa Nghị quyết vào thực tiễn nên ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề để tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm Đại hội đã đề ra. Đặc biệt là lãnh đạo triển khai thực hiện các khâu đột phá về phát triển nông nghiệp bền vững, tập trung ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất; quan tâm và coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác tổng kết thực tiễn và chủ động xây dựng các chương trình hành động, các kế hoạch cho phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương để triển khai và tổ chức thực hiện.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các nguồn lực xã hội được phát huy, góp phần thúc đẩy nhanh các ngành phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/người/ năm (tăng 112,5% so Nghị quyết Đại hội); tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa với 02 cây trồng chủ lực là cây có múi và cây mía. Hiện tại có 75% diện tích đất canh tác của huyện cho thu nhập bình quân đạt giá trị 200 triệu đồng/ha. Nhiều trang trại và hộ dân thu nhập từ trồng cam, quýt đạt giá trị trên 500 triệu/ha; một số hộ điển hình thu nhập từ cam và mía đạt từ 1 tỷ đến trên 7 tỷ đồng. Nổi bật nhất là cuối năm 2014, sản phẩm cam Cao Phong đã được chứng nhận chỉ dẫn địa lý, khẳng định thương hiệu, uy tín trên thị trường. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 315,737 tỷ đồng (tăng 2,5 lần so với đầu nhiệm kỳ), trong đó: thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 18,261 tỷ đồng (tăng 92% so với đầu nhiệm kỳ); chi ngân sách địa phương 315,737 tỷ đồng (tăng 2,51 lần so với đầu nhiệm kỳ). Chương trình xây dựng NTM được huy động mọi nguồn lực, xã Dũng Phong là xã đầu tiên trong tỉnh cán đích NTM. Đến cuối năm 2015 sẽ có 2 xã đạt chuẩn NTM. Giáo dục đại trà đứng tốp đầu của tỉnh, số trường chuẩn quốc gia tăng 2 trường so với chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện tốt hơn. Các đối tượng hưởng chế độ, chính sách; việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm. Đời sống nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 3%/năm. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa phát triển sôi nổi với 76% hộ đạt gia đình văn hóa. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, huyện đã được cấp chứng nhận và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Cục Sở hữu trí tuệ trong hoạt động của UBND và các phòng, ban UBND huyện. Quốc phòng - an ninh được củng cố vững mạnh, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hàng năm, các cấp ủy đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, ngày càng xuất hiện nhiều nhân tố mới, những mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được tiến hành với tinh thần đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh. Thông qua kiểm điểm, đã tạo cho các chi, đảng bộ đoàn kết, vững mạnh hơn, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới, đạt kết quả khá toàn diện, trong đó chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng; quan tâm củng cố các chi bộ Đảng, tạo nguồn bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới ở khu dân cư, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Tính đến tháng 6/2015, toàn Đảng bộ có 35 tổ chức cơ sở đảng, 224 chi bộ dưới cơ sở (tăng 07 chi bộ so với đầu nhiệm kỳ). Tổng số đảng viên là 3.295 đồng chí (tăng 920 đồng chí só với đầu nhiệm kỳ). Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên một bậc, số tổ chức đảng trong sạch vững mạnh bình quân 5 năm đạt 74%. Trao huy hiệu Đảng cho 355 đồng chí 30, 40, 50, 60 năm tuổi Đảng.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ, Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 20 tổ chức đảng và đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 56 đảng viên, cấp ủy viên và 18 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; tài chính đảng và đảng phí đối với 164 tổ chức đảng; giám sát thường xuyên được 53 tổ chức đảng 161 đảng viên, giám sát chuyên đề được 80 tổ chức đảng và 65 đảng viên. Qua đó, chất lượng, tác dụng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, đã ngăn ngừa, hạn chế khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác vận động quần chúng của Đảng được đổi mới theo hướng gần dân, sâu sát cơ sở. Công tác dân vận xây dựng cơ sở chính trị địa bàn tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc ít người tiếp tục được duy trì, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Hoạt động của MTTQ các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội tiếp tục có sự đổi mới, ngày càng thiết thực hơn.

Đồng chí Võ Ngọc Kiên, TUV, Bí thư Huyện ủy cho biết: Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Cao Phong rút ra nhiều kinh nghiệm quý cho công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Đó là: Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, luôn bám sát, chủ động, sáng tạo trong vận dụng các chủ trương, quan điểm, Nghị quyết của Đảng, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới phong cách và lề lối làm việc phù hợp với tình hình thực tiễn theo hướng sâu sát cơ sở, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trí tuệ, năng động, có trách nhiệm, luôn gắn bó với nhân dân, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng đã đề ra. Tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, Cao Phong sẽ tiến xa hơn nữa trên con đường đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đưa Cao Phong trở thành huyện phát triển khá của tỉnh.

Theo http://hoabinh.gov.vn/

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 55/GP-STTTT, cấp ngày: (06/7/2021) - Chịu trách nhiệm chính: Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction