Đồng chí Nguyễn Văn Dúng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án chủ trì phiên họp.

Ngày 25/6, Ban chỉ đạo Dự án “Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong NN & PTNT tỉnh Hoà Bình” (PSARD) đã tổ chức phiên họp lần thứ 8 nhằm đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 16 tháng (1/2014 – 4/2015) và triển khai kế hoạch hoạt động từ nay đến kết thúc Dự án vào tháng 12/2015. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án chủ trì phiên họp.

16 tháng qua, 50/61 tổng hoạt động cho giai đoạn đã và đang được thực hiện, đạt tỷ lệ 82%. Về tiến độ giải ngân, nguồn hỗ trợ dự án đạt 88%, nguồn vốn đối ứng tỉnh 99%. Kết quả từng lĩnh vực cụ thể về lập kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm cấp xã có 80% số xã đạt tiêu chí bản kế hoạch tốt, tăng 10% so với năm 2014. Từ nguồn quỹ phát triển xã CDF đã có 87 xã nhận quỹ với tổng quỹ gần 32,3 tỷ đồng, có 297 thôn hưởng lợi từ 408 hoạt động, trên 43.700 hộ hưởng lợi, tỷ lệ đóng góp từ dân đạt 35%. Toàn tỉnh có trên 14.000 nông dân được tập huấn lớp học hiện trường thông qua 580 lớp FFS. Duy trì 130 điển dịch vụ thú y và 159 tổ bảo vệ thực vật…

Triển khai kế hoạch hoạt động 8 tháng còn lại, Dự án tập trung ưu tiên ngân sách để thực hiện lập kế hoạch phát triển KT-XH có sự tham gia tại tất cả các xã, hoàn thiện dự thảo đề xuất phân cấp vốn đầu tư cho xã thực hiện theo mô hình CDF trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp tháng 7/2015. Ưu tiên thể chế hoá việc phân cấp nguồn vốn đầu tư cho cấp xã áp dụng theo mô hình CDF trong quản lý và thực hiện các hoạt động đầu tư tại xã, thể chế hoặc phương pháp FFS thành phương pháp tập huấn khuyến nông chuẩn về xây dựng một khung định mức tài chính chung cho quản lý và tổ chức các lớp học hiện trường trong tỉnh.

Sau khi nghe đại diện nhà tài trợ Cơ quan hợp tác và Phát triển Thuỵ Sĩ, tổ chức Helvetas và đơn vị điều phối chương trình phát biểu ghi nhận, đại diện Ban quản lý Dự án các huyện và các điều phối viên chia sẻ kết qủa hoạt động, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo, Quản đốc Dự án, Ban quản lý Dự án các huyện triển khai một số nội dung quan trong để hoàn thành, đáp ứng mục tiêu Dự án đã đề ra: Tăng cường lãnh, chỉ đạo và giám sát những hoạt động; đảm bảo chất lượng quy hoạch phân cấp tài chính cho cấp xã trong xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH có sự tham gia; xây dựng quy trình thực hiện quản lý vốn theo cơ chế CDF; nhân rộng và phát triển các điểm dịch vụ thú y, tổ bảo vệ thực vật…

Theo Báo Hòa Binh

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 55/GP-STTTT, cấp ngày: (06/7/2021) - Chịu trách nhiệm chính: Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction