Các thành viên trong BCĐ 800 tỉnh bỏ phiếu xét công nhận 20
xã đạt chuẩn NTM đợt 1

Chiều 24/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2015, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2015. Dự hội nghị có các thành viên trong BCĐ tỉnh, huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, với quyết tâm cao, sự quan tâm vào cuộc của các cấp, ngành, phong trào xây dựng NTM diễn ra sôi nổi rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở nguồn vốn lồng ghép, các công trình xây dựng được hỗ trợ vốn từ TPCP năm 2014 đang tiếp tục hoàn thiện để đưa vào sử dụng, một số công trình hạ tầng được bổ sung vốn TPCP năm 2015 gồm 17 nhà văn hoá, 3 trụ sở xã, 10 khu thể thao xã, 9 trạm y tế, 10 trường học, 5 chợ nông thôn, 16 bãi xử lý thu gom rác thải, 175 công trình GTNT, 105 công trình thuỷ lợi nội đồng... Phát triển sản xuất tiếp tục được quan tâm, các mô hình sản xuất theo nhóm sản phẩm hàng hoá nông nghiệp được nhân rộng như mô hình lên kết trồng cây ăn quả có múi ở Kim Bôi, Lạc Thuỷ, dồn điền đổi thửa ở Yên Thuỷ... Đến nay, dự kiến có 21 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM, 14 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 62 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 93 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 1 xã dưới 5 tiêu chí.

Trong 6 tháng cuối năm 2015, BCĐ đề ra 10 giải pháp: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chương trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM; xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể các tiêu chí NTM; chỉ đạo các xã lập đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn và lựa chọn mô hình phù hợp; tăng cường chỉ đạo lồng ghép các chương trình dự án trên địa bàn, tập trung đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, ưu tiên hỗ trợ nguồn lực cho các xã về đích năm 2015.... 

Tại Hội nghị, đại diện Sở NN&PTNT đã báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt tiêu chí NTM của 20 xã đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2015. Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận đóng góp ý kiếnvề mức độ đạt của các tiêu chí. Các đại biểu đã bỏ phiếu với kết quả 100% số đại biểu dự họp đồng ý đề nghị xét công nhận 20 xã đạt chuẩn NTM đợt I năm 2015 gồm: xã Thu Phong (Cao Phong); xã Nhuận Trạch, Hoà Sơn, Liên Sơn, Cao Thắng (Lương Sơn), xã Trung Bì, Kim Bình (Kim Bôi); xã Đồng Tâm, Phú Lão, Cố Nghĩa (Lạc Thuỷ); xã Phong Phú, Địch Giáo, Tử Nê (Tân Lạc); xã Dân Chủ, Yên Mông, Sủ Ngòi (TPHB); xã Vũ Lâm (Lạc Sơn); xã Mai Hạ (Mai Châu); xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ); xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn).

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnhghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các địa phương đã đạt được trong thực hiện xây dựng NTM. Đồng chí đề nghị các thành viên BCĐ cần phát huy vai trò, bám sát cơ sở để có sự hướng dẫn chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt phong trào xây dựng NTM. Tập trung huy động mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để 9 xã còn lạiđăng ký về đích trong năm 2015 đều đạt chuẩn NTM, phấn đấu trong năm 2015 cả tỉnh có 30 xã đạt chuẩn NTM; Các địa phương cần phải huy động, lồng ghép các chương trình để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng; tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Các ngành, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức để tạo phong trào thực sự đi vào chiều sâu.

Theo Báo Hòa Bình

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction