Từ vốn giải quyết việc làm, nhiều hộ gia đình đội Tây Phong đầu tư trồng cam đem lại hiệu quả kinh tế

Năm 2014, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cao Phong thực hiện cho vay 11 chương trình, tăng 01 chương trình so với năm 2013. Tổng dư nợ cho vay của 11 chương trình tín dụng trong năm là trên 151 tỷ đồng, tăng 12,8 tỷ so với năm 2013, với trên 7000 hộ gia đình được vay vốn, chiếm 65% tổng số hộ trên toàn huyện.

Trong đó các chương trình cho vay nhiều gồm cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay học sinh sinh viên, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường, cho vay sản xuất kinh doanh. Hiện toàn huyện có 13 điểm giao dịch/13 xã. Định kỳ hàng tháng, tại các điểm giao dịch tổ chức một phiên giao dịch cố định để thực hiện giải ngân, thu nợ, thu lãi, nhận tiền gửi tiết kiệm; tiếp nhận hồ sơ vay vốn và giải quyết các công việc liên quan. Trong năm đã tổ chức được 282 buổi giao dịch lưu động tại xã, phục vụ hơn 7.000 khách hàng; tổ chức 156 cuộc giao ban hàng tháng với Ban giảm nghèo, Hội nhận ủy thác, tổ TK&VV tại xã để phổ biến chủ trương, chính sách tín dụng mới, đánh giá khó khăn vướng mắc để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn và giao chỉ tiêu nhiệm vụ kỳ tiếp theo.

Thực hiện ủy thác, chất lượng hoạt động ủy thác của 04 tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được nâng lên. Cán bộ làm công tác chuyên trách đã chủ động đôn đốc, nắm bắt tình hình các Tổ TK&VV, phối hợp với NHCSXH đối chiếu dư nợ trực tiếp đến hộ vay, tích cực đôn đốc xử lý các khoản nợ quá hạn, lãi tồn đọng, củng cố kiện toàn thay thế những Tổ TK&VV hoạt động yếu kém; tham gia đầy đủ các phiên họp giao ban định kỳ với NHCSXH huyện. Tính đến 31/12/2014 tổng dư nợ ủy thác qua 04 tổ chức chính trị - xã hội đạt trên 150 tỷ đồng. Tới hết năm 2014, toàn huyện có 198 Tổ TK&VV/ tổng số 6.991 thành viên, các Tổ TK&VV đã thực hiện tốt các chỉ tiêu thu lãi, tiết kiệm, chất lượng tín dụng được giao.

Thông qua đầu tư các chương trình tín dụng chính sách trực tiếp đến hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh với quy trình, thủ tục cho vay đơn giản, hồ sơ vay được cấp phát miễn phí, lãi suất ưu đãi, ổn định. Nguồn vốn tín dụng được NHCSXH nhanh chóng chuyển tải kịp thời, cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, phục vụ đời sống sinh hoạt, mục đích an sinh xã hội. Cơ chế cho vay ủy thác và mô hình tổ chức, mạng lưới hoạt động, chủ trương công khai hóa đến tận xã; giúp người dân chủ động, dễ dàng tiếp cận với dịch vụ tài chính Ngân hàng, tiếp giảm được nhiều thời gian, chi phí đi lại của khách hàng; huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, mọi người dân đều có thể tham gia giám sát hoạt động của NHCSXH, của tổ viên vay vốn; từ đó đảm bảo tính công bằng, minh bạch, dân chủ trong thực hiện tín dụng chính sách, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Trong năm qua, NHCSXH huyện đã giải ngân 52,6 tỷ đồng cho trên 2,7 nghìn lượt khách hàng. Giúp 135 học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; tạo việc làm mới cho 70 lao động; làm mới, sửa chữa nâng cấp 986 công trình nước sạch, vệ sinh; giúp 869 hộ nghèo, 616 hộ cận nghèo, 40 hộ DTTS nghèo, 640 hộ vùng khó khăn; 21 hộ thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn có vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhìn chung, NHCSXH huyện đã thực hiện tốt việc công khai hóa các chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, quy định về cho vay của NHCSXH; kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng mới, kịp thời chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định. Qua tuyên truyền đã nâng cao nhận thức cho người dân, tạo thói quen tiết kiệm(gần 6000 tổ viên gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV); tự lập vốn và biết sử dụng các nguồn vốn vay một cách có hiệu quả. Các chương trình tín dụng của ngân hàng đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 24,5 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 15,82%./.

Theo http://hoabinh.gov.vn/

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction