Sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, tỉnh có 71 sản phẩm OCOP được gắn sao, trong đó, 18 sản phẩm 4 sao, 53 sản phẩm 3 sao. Đây là cơ hội cho các sản phẩm của địa phương chắp cánh và là động lực phát triển kinh tế nông thôn. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Huy Nhuận, Giám đốc Sở NN&PTNT về mục tiêu, giải pháp phát triển các sản phẩm OCOP của tỉnh trong thời gian tới. Sau đây là nội dung:
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm quan gian hàng trưng bày các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020 (Lần 1).
 
P.V: Xin đồng chí cho biết trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình OCOP gặp những thuận lợi, khó khăn gì?
 
Đồng chí Nguyễn Huy Nhuận: Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong tỉnh được nâng lên rõ rệt, kết cấu hạ tầng cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH. Lĩnh vực nông nghiệp có bước phát triển tích cực, hình thức tổ chức sản xuất đa dạng; hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã, làng nghề, trang trại được các cấp chính quyền quan tâm; bước đầu hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, vùng sản xuất hàng hoá tập trung theo hướng sản xuất hữu cơ, an toàn, với một số mặt hàng nông, lâm, thủy sản đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường như: Cam Cao Phong, bưởi đỏ Tân Lạc, gà Lạc Thủy, cá sông Đà… Nhiều loại sản phẩm đặc trưng của địa phương có tiềm năng phát triển thành sản phẩm OCOP…
 
Các sản phẩm đạt hạng 3 sao, 4 sao được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận, được in nhãn hiệu, thứ hạng sao trên bao bì sản phẩm theo quy định. Từ nguồn kinh phí Chương trình MTQG xây dựng NTM và huy động, lồng ghép các nguồn lực khác, đã hỗ trợ 3 máy móc thiết bị phục vụ sản xuất; 30.000 bao bì nhãn mác; 786.250 tem truy xuất nguồn gốc; cấp 63 giấy đăng ký sở hữu trí tuệ cho 63 chủ thể có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP; hỗ trợ phát triển liên kết theo chuỗi giá trị. Ngoài ra, hỗ trợ lập hồ sơ, quy trình cho 48 sản phẩm của 41 tổ chức, cá nhân. 
 
Tuy nhiên, nhận thức của một số ngành, đơn vị và người dân, doanh nghiệp về sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP còn hạn chế. Chất lượng nhiều loại sản phẩm chưa cao, không đồng đều, chưa được tiêu chuẩn hóa; mẫu mã bao bì, kiểu dáng còn sơ sài, thiếu tính thương mại; số lượng sản phẩm đăng ký bảo hộ nhãn hiệu còn ít. Bà con nông dân vẫn sản xuất theo kiểu nhỏ lẻ, manh mún, mạnh ai nấy làm, chưa có sự liên kết trong sản xuất. Mặt khác, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn hạn hẹp, chưa khai thác tốt thị trường trong nước, xuất khẩu, chưa gắn kết được sản phẩm du lịch với sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ.
 
 
P.V: Thưa đồng chí, việc triển khai thực hiện Chương trình OCOP có khắc phục được tình trạng "được mùa, mất giá”?
 
Đồng chí Nguyễn Huy Nhuận: Chuyện "được mùa, mất giá” đối với nhiều mặt hàng nông sản là hậu quả tất yếu của nền sản xuất nông nghiệp có cơ cấu sản xuất manh mún, tổ chức sản xuất thiếu kế hoạch, thiếu liên kết, không gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh cơ bản ít có tình trạng này, do nền sản xuất nông nghiệp chưa phát triển mạnh, sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, thị trường tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh, ít bị ảnh hưởng do biến động của thị trường trong và ngoài nước.
 
Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Trong đó, chủ thể thực hiện là các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể. Trước những thách thức này, tỉnh tích cực chỉ đạo ngành nông nghiệp tập trung phối hợp các sở, ngành, địa phương để giải quyết. Trong đó, xây dựng NTM và cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp với định hướng phát triển các nhóm sản phẩm đặc trưng của địa phương.
 
Thực hiện Chương trình OCOP nhằm phát triển các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đa dạng, sản phẩm từng bước nâng cao chất lượng, quy chuẩn, đáp ứng tiêu chuẩn các thị trường khác nhau. Phát triển sản phẩm gắn chặt với công tác đánh giá xếp hạng OCOP nhằm mang lại uy tín, chất lượng, thương hiệu cho sản phẩm. Đồng thời, tạo điều kiện cho các HTX, doanh nghiệp, hộ sản xuất tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; hỗ trợ xây dựng các điểm, trung tâm bán hàng kết nối nông sản với thị trường. Như vậy, có thể nói, việc triển khai thực hiện Chương trình OCOP góp phần hạn chế tối đa vấn đề "được mùa, mất giá” vẫn xảy ra trong nhiều năm qua.
 
P.V: Giải pháp để quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh vươn xa ra thị trường trong nước và xuất khẩu trong thời gian tới là gì thưa đồng chí?
 
Đồng chí Nguyễn Huy Nhuận: Để góp phần quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, trong thời gian tới, tỉnh triển khai xây dựng điểm, trung tâm quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm OCOP cấp tỉnh và mỗi huyện có 1 điểm. Cùng với đó, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu sản phẩm OCOP; tổ chức thường niên, tham gia các kỳ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, nhất là tổ chức các hội chợ, triển lãm sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, tham gia chương trình giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thông qua hoạt động thương mại điện tử và trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch gắn kết chặt chẽ trong các chuỗi sản phẩm OCOP. Đồng thời, tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm gắn liền với phát triển du lịch, hội chợ, triển lãm sản phẩm OCOP cấp huyện, tỉnh, quốc gia. Thông qua đó, tiếp tục khai thác thị trường truyền thống của Việt Nam nói chung, Hòa Bình nói riêng đối với sản phẩm thế mạnh của tỉnh xuất ra thị trường nước ngoài và tìm kiếm cơ hội liên kết hợp tác, xúc tiến thu hút đầu tư vào tỉnh. Đặc biệt, UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án "Phát triển thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”. Đây thực sự là cơ hội cho sản phẩm OCOP vươn xa ra thị trường thế giới.
Theo baohoabinh.com.vn

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction