Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp (TCCNNN) theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với xây dựng NTM đã được cấp ủy, chính quyền tỉnh quan tâm lãnh đạo, điều hành thực hiện với mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cả về KT-XH và môi trường, nhằm nâng cao giá trị, khả năng cạnh tranh, cải thiện đời sống của nông dân. Đồng thời, xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu.


Sản phẩm cây ăn quả có múi của tỉnh bán tại Siêu thị Big C - Thăng Long (Hà Nội) được người tiêu dùng tin tưởng về chất lượng

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Với quan điểm TCCNNN phải phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành; phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh gắn với phát triển KT - XH và bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, nước, đa dạng sinh học... bảo đảm phát triển bền vững, UBND tỉnh đã xây dựng, ban hành, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và chính sách phát triển sản phẩm nông nghiệp lợi thế; rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đáp ứng nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chỉ đạo phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực; khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

Trọng tâm của tái cơ cấu được xác định là phát triển nông sản, hàng hóa lợi thế có sức cạnh tranh trên thị trường, hiện thực hóa bằng các chương trình ưu tiên; tăng hàm lượng KHCN. UBND tỉnh đã điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất cây có múi tập trung; quy hoạch chi tiết vùng nuôi thủy đặc sản; quy hoạch phát triển cây dược liệu.

Với sự vào cuộc tổ chức thực hiện Đề án TCCNNN của các cấp, ngành, sự đồng thuận của tổ chức, doanh nghiệp và bà con nông dân, những năm qua, thực hiện Đề án đã thúc đẩy ngành nông nghiệp của tỉnh khởi sắc, phát triển theo hướng hàng hóa đa dạng, có giá trị cao. Tỉnh đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với những sản phẩm chủ lực, có lợi thế gắn với hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm an toàn. Từ năm 2016 đến nay, các địa phương đã chuyển đổi được gần 18 nghìn ha đất trồng lúa, cây màu kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế. Mở rộng diện tích nhóm cây ăn quả có múi, mía ăn tươi, rau an toàn. Riêng diện tích cây ăn quả có múi toàn tỉnh hiện có 10,5 nghìn ha, trong đó, diện tích kinh doanh 7,4 nghìn ha, sản lượng hơn 15 vạn tấn; dự kiến đến năm 2020, diện tích đạt trên 11,2 nghìn ha, diện tích kinh doanh trên 9 nghìn ha, sản lượng khoảng 19 vạn tấn.

Mô hình cánh đồng lớn, sản xuất tập trung quy mô lớn, liên kết sản xuất tiếp tục phát triển. Điển hình như vùng trồng tập trung cây cam, bưởi ở các huyện: Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy; trồng nhãn tại Kim Bôi; trồng mía ở Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy; sản xuất rau hữu cơ, rau sạch tại huyện Lương Sơn, Tân Lạc, Mai Châu; duy trì phát triển vùng chè xanh ở Lạc Thủy, Yên Thủy, Lương Sơn; vùng chè Shan tuyết Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc...

Cùng với các cây trồng chủ lực, ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển cả về số lượng và chất lượng. Theo định hướng, người chăn nuôi trong tỉnh tập trung phát triển 5 loài vật nuôi lợi thế là trâu, bò, lợn, gia cầm, dê trong nông hộ, chăn nuôi công nghiệp trong các trang trại kết hợp hình thành vùng an toàn dịch bệnh cho các vùng nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá, giết mổ công nghiệp quy mô lớn.

Lĩnh vực lâm nghiệp phát triển theo hướng tăng diện tích trồng cây gỗ lớn, cây bản địa. Từng bước nâng cao chất lượng, giá trị rừng theo hướng chuyển từ khai thác gỗ non sang khai thác gỗ lớn. Diện tích trồng rừng hàng năm đều vượt kế hoạch đề ra; độ che phủ rừng tăng từ 48,96% năm 2015 lên 51,5% năm 2019.

Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản phát triển nhanh. Các chỉ tiêu về diện tích nuôi trồng, sản lượng khai thác, giá trị ngành thủy sản năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 12 của BTV Tỉnh ủy về phát triển nuôi cá lồng bè vùng hồ thủy điện Hòa Bình, giai đoạn 2014 - 2020 đã mang lại hiệu quả thiết thực với cuộc sống người dân vùng hồ. Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất, cho hiệu quả cao như các loại cá: trắm đen, lăng, dầm xanh, bỗng, chiên, tầm. Sản phẩm tôm, cá sông Đà đã được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ về nhãn hiệu tập thể, dần khẳng định chất lượng, chỗ đứng trên thị trường. Hiện, trên hồ thủy điện Hòa Bình phát triển khoảng 4.500 lồng nuôi cá, tăng trên 1.900 lồng so với năm 2015. Việc triển khai mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cá đặc sản sông Đà theo chuỗi giá trị đã mở hướng cho nghề nuôi cá lồng bè phát triển bền vững.

Đẩy mạnh thực hiện Đề án TCCNNN đã góp phần giúp bộ mặt nông thôn của tỉnh ngày một đổi mới. Giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân khoảng 4,5%/năm. Cơ cấu nội ngành chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản. Năm nay, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản của tỉnh ước đạt 11.085 tỷ đồng, tăng 6,16% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến giá trị thu nhập trung bình trên 1 ha canh tác trồng trọt đạt 126 triệu đồng/năm; nuôi trồng thủy sản đạt hơn 150 triệu đồng/ha.

Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction