Trong tháng 11, tỉnh Hòa Bình đăng cai tổ chức Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình, hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía bắc năm 2019

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm ổn định và có bước phát triển.

Tới thời điểm này, các địa phương đã thu hoạch xong lúa mùa và triển khai sản xuất vụ đông; cây mầu đang giai đoạn thu hoạch; cây ăn quả có múi như cam, quýt, bưởi phát triển quả và bắt đầu cho thu hoạch. Đến hết tháng 10, toàn tỉnh thu hoạch được 22,4 nghìn ha lúa, năng suất lúa ước đạt 53 tạ/ha. Ngô hè thu sớm thu hoạch được 8,2 nghìn, cây rau đậu các loại thu hoạch được 4,3 nghìn ha. Nhìn chung các loại cây trồng khác sinh trưởng, phát triển khá; cây có múi giai đoạn phát triển quả - chín - thu hoạch.

Tình hình phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định, giá các sản phẩm chăn nuôi tiếp tục giữ ổn định. Trên địa bàn tỉnh, bệnh dịch tả lợn Châu phi lại tái phát dịch trở lại, các địa phương vẫn đang tiếp tục tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch; hiên nay, huyện Kim Bôi và huyện Kỳ Sơn được đưa ra khỏi danh sách các huyện có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Về sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10/2019 ước đạt 3.200 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng của năm 2019 đạt 30.701 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ, thực hiện 82,09% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10/2019 ước đạt 2.640 tỷ đồng, tăng 0,11% so với tháng trước, lũy kế 10 tháng đạt 26.374 tỷ đồng tăng 19,16% so với cùng kỳ, thực hiện 83,3% kế hoạch năm.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 10/2019 ước đạt 219 tỷ đồng, đạt 6% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Lũy kế 10 tháng đầu năm ước đạt 2.597,9 tỷ đồng, bằng 84% dự toán Thủ tướng Chính phủ và 68% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh.

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 20/10/2019 được 1.215,1 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch. Trong đó: vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh đã giải ngân 707,9 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch, riêng vốn được giao theo tiêu chí đạt giải ngân 417,9 đạt 72% kế hoạch; vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu đã giải ngân 198,2 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch; Chương trình mục tiêu Quốc gia giải ngân 133,1 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch.

Đã quyết định chủ trương đầu tư cho 05 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 914,6 tỷ đồng và điều chỉnh quyết định chủ trương 03 dự án đầu tư. Lũy kế đến hết tháng 10/2019, trên địa bàn tỉnh có 558 dự án; trong đó có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 562 triệu USD và 521 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng trên 68.678 tỷ đồng. Phát triển doanh nghiệp, tính từ đầu tháng đến hết ngày 14/10/2019, có 14 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 478,5 tỷ đồng, dự kiến đến hết tháng 10, cấp mới 30 doanh nghiệp, vốn đăng ký 900 tỷ đồng; 06 doanh nghiệp đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện.

Các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh.

UBND tỉnh chỉ đạo những tháng cuối năm các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên các cây vụ đông, cây ăn quả, đặc biệt trên cây có múi bảo đảm an toàn cho sản xuất; Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ giống và vật tư nông nghiệp cho sản xuất vụ Chiêm xuân 2020.Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, công tác quản lý thị trường tạo điều kiện thúc đẩy thương mại nội địa và xuất khẩu. Tăng cường quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công. Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2019; khẩn trương hoàn thành phân giao chi tiết kế hoạch vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.Tập trung chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Rà soát, điều chuyển vốn của các dự án chậm tiến độ cho các dự án trọng điểm đã có khối lượng thực hiệnTiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động và các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá rộng rãi Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình, hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía bắc năm 2019, chương trình hoạt động của Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019….

Theo http://hoabinh.gov.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction