Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về hội nhập quốc tế, những năm qua, Ban chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của T.Ư và địa phương về lĩnh vực này.


Các sản phẩm được chế biến từ cam quả của HTX Hà Phong (Cao Phong) được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, từng bước hội nhập kinh tế
Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo bám sát, thực hiện tốt Kế hoạch số 76, ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017 - 2020 và Kế hoạch số 89, ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030, nhờ đó đã tạo ra sự chuyển biến tích cực.
 
Để quảng bá hình ảnh của tỉnh ở trong nước và ra thế giới, công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ qua phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, tờ gấp, bản tin đối ngoại của tỉnh và tại các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế cho cán bộ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, tổ chức chính trị - xã hội. Ngoài ra, nội dung tuyên truyền được lồng ghép vào các buổi tập huấn có liên quan cũng như phản ánh hoạt động, biểu dương những nhân tố mới, điển hình trong các cấp, ngành, địa phương thực hiện hội nhập quốc tế… Do vậy đã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hội nhập kinh tế quốc tế đối với các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.
 
Song hành với tuyên truyền, quảng bá, các hoạt động xúc tiến đầu tư được chú trọng thông qua việc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tỉnh cũng như các địa phương chủ động kêu gọi đầu tư, cung cấp thông tin để các nhà đầu tư nghiên cứu. Đồng thời tổ chức gặp mặt đầu xuân, hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.
 
Ngay từ những ngày đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND về Kế hoạch tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2019, định hướng đến năm 2021. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 35 dự án đầu tư, trong đó có 32 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 3.079 tỷ đồng; 3 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký khoảng 19 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2018, số dự án được cấp phép đầu tư của toàn tỉnh tăng, bằng 121%.
 
Lĩnh vực thương mại - dịch vụ, CN-TTCN và các ngành kinh tế khác cũng có sự phát triển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Đặc biệt, trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu tiếp tục ghi dấu ấn. 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 391,906 triệu USD, tăng 30,98% so với cùng kỳ, đạt 49,61% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 306,847 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 35,42%, đạt 50,3% kế hoạch năm. Xuất, nhập khẩu tập trung vào những thị trường truyền thống như: Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ…
 
Bên cạnh đó, tỉnh đã thực hiện Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ tỉnh Hòa Bình đến năm 2020. Trên địa bàn thu hút nhiều dự án phát triển hạ tầng thương mại lớn như: chợ nông sản Cao Phong, Trung tâm hội chợ, triển lãm tỉnh... Tỉnh đang thí điểm xây dựng mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm với 3 chợ đã và đang triển khai mô hình. Đồng thời, ban hành quy chế chuyển đổi mô hình quản lý chợ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại.
 
Nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về các Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết. Trong đó, chú trọng phổ biến những vấn đề mang tính thời sự tại các Hiệp định FTA nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường. Cùng với đó, tỉnh và các ngành chức năng đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý hoạt động đầu tư với nhiều tỉnh, thành phố. Tích cực triển khai thực hiện công tác ngoại giao kinh tế thông qua đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, vận động các dự án ODA, thu hút các dự án FDI. Đặc biệt là tăng cường các hoạt động đối ngoại quốc tế qua tổ chức Đoàn công tác cấp cao của tỉnh làm việc tại một số nước như: Hàn Quốc, Mông Cổ; tổ chức đoàn công tác đến thăm và trao đổi các vấn đề về mô hình giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến thực phẩm tại Úc; tham gia chương trình học tập sáng tạo và đổi mới công nghệ, kinh nghiệm phát triển kinh tế số tại Mỹ; tham dự Hội thảo xúc tiến thu hút đầu tư tại Australia…
 
Với việc đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần quan trọng thúc đẩy và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; từng bước nâng cao vị thế, hình ảnh tỉnh Hòa Bình đối với bạn bè trong nước, quốc tế.
Theo Báo Hòa Bình
 

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction