Đồng bào các DTTS huyện Cao Phong mở rộng diện tích trồng cây có múi cho hiệu quả kinh tế cao

     Huyện Cao Phong có 13 đơn vị hành chính, 88 xóm, khu dân cư, trong đó có 4 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK), 12 xóm ĐBKK (sau sáp nhập) thuộc xã khu vực II nằm trong diện đầu tư của Chính phủ theo Chương trình 135. Những năm qua, huyện Cao Phong luôn quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Với đặc thù huyện miền núi, phần lớn là đồng bào các DTTS (dân tộc Mường chiếm trên 72%, còn lại là dân tộc Kinh, Dao và một số ít dân tộc khác) sinh sống, vì vậy huyện xác định vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài. Huyện đã có nhiều chương trình, dự án theo chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh để hỗ trợ đồng bào DTTS nâng cao chất lượng cuộc sống. Chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật, tăng cường tập huấn, từ đó, nhận thức của người dân ngày càng tiến bộ. Bà con coi trọng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều sản phẩm đã trở thành hàng hóa cho thu nhập cao. Những xã, xóm vùng ĐBKK, bà con đã tập trung phát triển trồng cây ăn quả có múi, trồng mía, trở thành hàng hóa, là chỗ dựa tin cậy để phát triển kinh tế gia đình.

Giai đoạn 2014-2019, bằng nguồn vốn của các chương trình, dự án đã giúp kết cấu hạ tầng của huyện Cao Phong được đầu tư xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa vùng thuận lợi và vùng ĐBKK, cải thiện đời sống đồng bào DTTS. Thực hiện Chương trình 135, huyện có 93 công trình, tổng số vốn đầu tư 37.875 triệu đồng, trong đó có 75 công trình đường; 3 công trình ngầm; 7 công trình kênh mương; xây mới và sửa chữa 8 nhà văn hóa. Có 113 công trình được duy tu bảo dưỡng, sửa chữa với số vốn 2.057 triệu đồng. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất với vốn đầu tư hơn 7.766 triệu đồng đã hỗ trợ mua cây, con giống, vật tư, phân bón, tập huấn chuyển giao KHKT về sản xuất nông nghiệp, mua máy phục vụ sản xuất cho hàng trăm hộ DTTS nghèo vùng ĐBKK.

Cùng với đó, đường giao thông cứng hóa đến xóm, thuận tiện cho giao thương hàng hóa. Hồ đập, kênh mương được xây dựng mới và sửa chữa, góp phần tăng hệ thống cung cấp nước tưới cho đồng ruộng, tạo điều kiện giúp người dân sản xuất. Người dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Hệ thống trường, lớp học tiếp tục được đầu tư xây dựng, nhiều trường đã đạt chuẩn quốc gia... Ngoài ra, còn có các chương trình, dự án khác đã và đang đầu tư nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân, giúp nhân dân nhận thức và dần chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa.

Tính đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện giai đoạn 2014 - 2019 đạt 11,8%/năm. Hiện, cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 44,5%; CN-TTCN 29%; du lịch - dịch vụ chiếm 26,5%; thu nhập bình quân đạt 45,7 triệu đồng/người. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của huyện theo tiêu chí đa chiều là 14,67%. Có 5 xã đạt chuẩn NTM, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra sớm hơn 2 năm so với kế hoạch.

Có thể thấy, việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS ở huyện Cao Phong đã, đang góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và tạo động lực quan trọng để đẩy nhanh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung cho công tác giảm nghèo bền vững, đây chính là nền tảng quan trọng để thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới. Xuất phát từ mục tiêu đó, cả trước mắt và lâu dài, huyện tiếp tục triển khai nhiều chương trình, dự án ưu tiên cho vùng đồng bào các DTTS; đồng thời, ưu tiên các đối tượng chính sách, hộ đặc biệt khó khăn; chi trả, giải ngân các nguồn vốn được hỗ trợ đầy đủ, kịp thời; đối với các xã vùng ĐBKK, huyện sẽ cử cán bộ chuyên môn đến tận cơ sở, từng gia đình giới thiệu, tư vấn hỗ trợ về các chính sách đối với người DTTS./.

Theo hoabinh.gov.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction