Huyện Cao Phong có 13 đơn vị hành chính, 88 xóm, khu dân cư, trong đó có 4 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK), 12 xóm ĐBKK (sau sáp nhập) thuộc xã khu vực II nằm trong diện đầu tư của Chính phủ theo Chương trình 135. Trên địa bàn huyện, dân tộc Mường chiếm trên 72%, còn lại là dân tộc Kinh, Dao và một số ít dân tộc khác.

Việc tập hợp, đoàn kết các dân tộc được cấp ủy, chính quyền huyện chú trọng thực hiện. Đảng bộ, chính quyền các cấp luôn quan tâm đến công tác dân tộc, cụ thể hóa và vận dụng tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đầu tư hỗ trợ các xã, bản vùng sâu,xa; phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân cũng như kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Đồng chí Quách Văn Ngoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong chia sẻ: Với đặc thù huyện miền núi, phần lớn là đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống nên huyện luôn xác định vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài. Trong những năm qua, huyện có nhiều chương trình, dự án theo chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh để hỗ trợ đồng bào DTTS nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ 27, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định rõ phát triển KT - XH theo 2 hướng chủ yếu là nông nghiệp chất lượng cao và du lịch - dịch vụ. Chính vì vậy, huyện chú trọng chuyển giao KHKT, tăng cường tập huấn, nhờ đó, nhận thức của người dân ngày càng tiến bộ. Bà con coi trọng áp dụng KHKT vào sản xuất, nhiều sản phẩm đã trở thành hàng hóa cho thu nhập cao. Những xã, xóm vùng ĐBKK, bà con đã tập trung phát triển trồng cây ăn quả có múi, trồng mía, trở thành hàng hóa, là chỗ dựa tin cậy để phát triển kinh tế gia đình.

Những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Cao Phong mở rộng diện tích trồng cây có múi mang lại thu nhập cao. Hàng năm, huyện đều tổ chức Lễ hội cam để giới thiệu, quảng bá sản phẩm

Trong giai đoạn 2014 - 2019, bằng nguồn vốn của các chương trình, dự án đã giúp kết cấu hạ tầng trong huyện được đầu tư xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa vùng thuận lợi và vùng ĐBKK, cải thiện đời sống đồng bào DTTS. Nổi bật là thực hiện Chương trình 135, huyện có 93 công trình, tổng số vốn đầu tư 37.875 triệu đồng, trong đó có 75 công trình đường; 3 công trình ngầm; 7 công trình kênh mương; xây mới và sửa chữa 8 nhà văn hóa. Có 113 công trình được duy tu bảo dưỡng, sửa chữa với số vốn 2.057 triệu đồng. Ngoài ra, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất với vốn đầu tư hơn 7.766 triệu đồng đã hỗ trợ mua cây, con giống, vật tư, phân bón, tập huấn chuyển giao KHKT về sản xuất nông nghiệp, mua máy phục vụ sản xuất cho hàng trăm hộ DTTS nghèo vùng ĐBKK.

Cùng với hiệu quả của mỗi chương trình, chính sách dân tộc, lồng ghép các chương trình, dự án và vốn xã hội hóa, cơ sở hạ tầng tại các xã trong huyện đã được đầu tư. Đường giao thông cứng hóa đến xóm, thuận tiện cho giao thương hàng hóa. Hồ đập, kênh mương được xây dựng mới và sửa chữa, góp phần tăng hệ thống cung cấp nước tưới cho đồng ruộng, tạo điều kiện giúp người dân sản xuất. Người dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Hệ thống trường, lớp học tiếp tục được đầu tư xây dựng, nhiều trường đã đạt chuẩn quốc gia... Bên cạnh đó, còn có các chương trình, dự án khác đã và đang đầu tư nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân, giúp nhân dân nhận thức và dần chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn vùng DTTS thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước nâng lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện giai đoạn 2014 - 2019 đạt 11,8%/năm. Hiện, cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 44,5%; CN-TTCN 29%; du lịch - dịch vụ chiếm 26,5%; thu nhập bình quân đạt 45,7 triệu đồng/người. Năm 2018, tỷ lệhộ nghèo của huyện theo tiêu chí đa chiều là 14,67%. Có 5 xã đạt chuẩn NTM, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra sớm hơn 2 năm so với kế hoạch.

Mặc dù đã đạt những kết quả đáng kể trong công tác dân tộc, song, đồng chí Quách Văn Ngoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong cho rằng, trên địa bàn huyện tỷ lệ hộ nghèo giảm còn chậm, nhất là ở vùng DTTS. Vì vậy, trong thời gian tới, trên cơ sở nguồn lực của T.Ư, của tỉnh, huyện sẽ tiếp tục coi trọng thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào các DTTS, mục tiêu là giảm khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng. Huyện cũng nỗ lực tuyên truyền, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn, đảm bảo ANCT, TTATXH để phát triển KT - XH, xây dựng NTM.

Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction