Ngày 3/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai giải pháp phấn đấu hoàn thành trước 1 năm thực hiện nhiệm vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Theo kế hoạch, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh có từ 40% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM; không có xã đạt dưới 10 tiêu chí; số tiêu chí bình quân chung là 15 tiêu chí/xã; có 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đến hết tháng 3/2019, toàn tỉnh có 63 xã đạt chuẩn NTM, đạt 33% tổng số xã. Trên cơ sở tỉnh giao 18 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2019 thì có 14 xã có khả năng hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn trong quý II/2019. Đối với mục tiêu không có xã đạt dưới 10 tiêu chí, hiện, trên địa bàn tỉnh còn 43 xã dưới 10 tiêu chí, trong đó có 35 xã đạt 9 tiêu chí và 8 xã đạt 8 tiêu chí. UBND tỉnh giao các huyện tổ chức rà soát, đánh giá thực chất mức độ đạt các tiêu chí, lập khung kế hoạch, cân đối nguồn lực để thực hiện các tiêu chí, lựa chọn thực hiện hoàn thành các tiêu chí đã bố trí vốn và không cần nhiều nguồn lực để phấn đấu trong năm 2019 đạt từ 1 - 2 tiêu chí/xã trở lên. Đối với mục tiêu số bình quân chung của một xã là 15 tiêu chí, hiện nay, bình quân tiêu chí toàn tỉnh mới đạt 13,8 tiêu chí/xã, kế hoạch phấn đấu bình quân 1,2 tiêu chí/xã. Đối với mục tiêu có 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đến nay, TP Hòa Bình đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2018. Năm 2019, huyện Lương Sơn phấn đấu đạt chuẩn NTM.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở NN&PTNT thông qua Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 và tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện phong trào thi đua tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, đối với cấp xã, hoàn thành tổng kết xong trước ngày 30/6; đối với cấp huyện, dự kiến huyện Lạc Thủy tổng kết điểm của tỉnh xong trước ngày 15/7; các huyện, thành phố còn lại hoàn thành tổng kết xong trước ngày 15/8. Đối với cấp tỉnh, thời gian tổ chức tổng kết trong tháng 9. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan và cơ quan thông tin, báo chí tiếp tục tuyên truyền về mục tiêu, nội dung các cơ chế, chính sách của chương trình; các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng NTM để phổ biến và nhân rộng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, với quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành trước 1 năm thực hiện nhiệm vụ Chương trình MTQG xây dựng NTM theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh với những giải pháp sát thực, đồng bộ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, huy động nội lực trong dân và lồng ghép các nguồn lực để thực hiện chương trình; tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân thực sự là chủ thể xây dựng NTM. Trong đó, đặc biệt quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân. Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM, tiếp tục phấn đấu để đạt chuẩn NTM nâng cao. Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2019, chỉ đạo hướng dẫn các xã lập hồ sơ, hoàn thiện báo cáo đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM gửi UBND huyện để thẩm tra, đề nghị xét công nhận các tiêu chí đạt chuẩn. Đối với huyện Lương Sơn, hoàn thành hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM trước ngày 30/9.

Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction