Xác định phát triển giao thông nông thôn (GTNT) góp phần thúc đẩy KT - XH phát triển, thuận lợi giao thương, đời sống, văn hoá nhân dân được cải thiện. Những năm qua, huyện Cao Phong đã ưu tiên dành nguồn lực đầu tư xây dựng, mạng lưới giao thông góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.

Hệ thống đường trung tâm xã Tây Phong (Cao Phong) được đầu tư xây dựng đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của nhân dân trên địa bàn

Tây Phong là xã phấn đấu về đích NTM năm 2018 của huyện Cao Phong. Những năm qua, cùng sự hỗ trợ của Nhà nước kết hợp với nguồn lực huy động trong nhân dân, hàng chục km đường GTNT liên xã, liên thôn, liên xóm đã được xây mới, cải tạo, nâng cấp, giúp việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, kinh tế có thêm động lực để phát triển, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Xã có 9,16 km đường trục xã, liên xã, 100% được nhựa hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT; 57,8% đường trục thôn, xóm được cứng hóa; đường ngõ, xóm được cứng hóa sạch và không lầy lội vào mùa mưa; đường trục chính nội đồng được cứng hóa và mặt đường cấp phối xe cơ giới đi lại thuận tiện đạt 53%. Từ năm 2011 đến nay, tổng nguồn vốn huy động phát triển GTNT của xã là 28,89 tỷ đồng. Trong đó, nguồn từ chương trình xây dựng NTM 2,2 tỷ đồng; nguồn ngân sách tỉnh 5,66 tỷ đồng; nguồn ngân sách huyện 19 tỷ đồng; nguồn huy động từ nhân dân 2,03 tỷ đồng.

Huyện Cao Phong có 13 đơn vị hành chính, gồm 12 xã và 1 thị trấn. Tổng số km đường bộ hiện do UBND cấp huyện, xã quản lý trên địa bàn là 467,66 km gồm bê tông nhựa 2,4 km, nhựa 41,7 km, bê tông xi măng 260,04 km, cấp phối 34,62 km và 126,9 km đường đất. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện thực hiện mở mới, bê tông hóa, nhựa hóa và cứng hóa được trên 22 km đường bộ.

Thực hiện đề án cứng hóa đường GTNT giai đoạn 2017-2020, năm 2018 huyện được tỉnh phân bổ kinh phí trên 1,7 tỷ đồng, huyện đối ứng gần 1,2 tỷ đồng thực hiện cứng hóa đường GTNT theo kế hoạch được phê duyệt 5,72 km/10 tuyến. Đến hết tháng 10, hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 2 km/2 tuyến. Đặc biệt, huyện ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các xóm của xã Tây Phong để đạt tiêu chí số 2 về giao thông và về đích NTM vào cuối năm 2018.

Qua rà soát, đến nay, trên địa bàn huyện có 6 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng NTM là Dũng Phong, Thu Phong, Tân Phong, Nam Phong, Bắc Phong, Đông Phong. Có 2 xã đạt 3 chỉ tiêu của tiêu chí số 2 là Tây Phong, Bình Thanh; xã Xuân Phong đạt 2 chỉ tiêu của tiêu chí số 2; 3 xã: Yên Thượng, Yên Lập, Thung Nai đạt 1 chỉ tiêu. Năm 2018, nguồn lực của huyện để thực hiện tiêu chí số 2 trong xây dựng NTM là 44 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương 34,1 tỷ đồng; nguồn ngân sách địa phương 8,5 tỷ đồng; nguồn huy động từ nhân dân 1,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, huyện triển khai thực hiện 2 tháng chiến dịch toàn dân tham gia làm GTNT, đã huy động trên 42 nghìn ngày công thực hiện nạo vét rãnh thoát nước, phát quang tầm nhìn, vá ổ gà với kinh phí trên 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện tăng cường kiểm tra, phát hiện và kịp thời khắc phục hư hỏng công trình giao thông do ảnh hưởng mưa bão gây ra.

Đồng chí Hồ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong cho biết: Trong phát triển GTNT, ngoài việc ưu tiên dành nguồn lực, huyện còn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là vai trò giám sát cộng đồng với phương châm "dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi” thông qua quy chế dân chủ ở cơ sở. Để đạt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 các xã còn lại sẽ đạt hoặc cơ bản đạt tiêu chí về giao thông, huyện Cao Phong tiếp tục sự ủng hộ của T.Ư, tỉnh và các chương trình, dự án phát triển, phát huy sức mạnh tổng hợp làm đường giao thông phục vụ xây dựng NTM, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển KT -XH đã đề ra.

Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction