Tỉnh tập trung phát triển diện tích sản phẩm cây có múi đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

Những năm gần đây, diện tích cây ăn quả của tỉnh không ngừng tăng trong đó nổi bật là phát triển cây ăn quả có múi; sản xuất có múi đã hình thành những vùng sản xuất mang tính hàng hóa, tập trung, quy mô lớn góp phần mang lại thu nhập cao, ổn định cho người dân. Tính đến nay, toàn tỉnh có 9.839 ha cây ăn quả có múi; diện tích mới trồng và thời kỳ kiến thiết cơ bản là 4.665 ha; diện tích thời kỳ kinh doanh 5.174 ha, năng suất bình quân 239 tạ/ha; sản lượng 123.732 tấn.

Trong đó: Cam diện tích 4.770 ha (2.697 ha kinh doanh), năng suất 290 tạ/ha, sản lượng 72.819 tấn; Quýt diện tích 383 ha (274 ha kinh doanh), năng suất 183 tạ/ha, sản lượng 4.932 tấn; Bưởi 4.212 ha (1.848 ha kinh doanh), năng suất 220 tạ/ha, sản lượng 40.656 tấn; Chanh 474 ha (355 ha kinh doanh), năng suất 150 tạ/ha, sản lượng 5.325 tấn. Chủng loại giống hiện nay khá đa dạng, giúp rải vụ thu hoạch từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau. Nhóm chín sớm có Quýt Ôn châu, Cam BH (Marrs), Cam CS1 chiếm 30% diện tích; nhóm chính vụ có Cam Xã Đoài, Quýt Hà Giang, Cam sông Con, Bưởi đỏ, Bưởi Da xanh chiếm 40% diện tích; nhóm chín muộn có Quýt Đường canh, cam V2, bưởi Diễn chiếm 30% diện tích.

Ngoài cùng cây ăn quả có múi tại huyện Cao Phong, diện tích trồng cây ăn quả có múi đã được mở rộng sang các địa phương khác, hình thành những vùng sản xuất chuyên canh nhưng cùng Cam Lạc Thủy, Kim Bôi, Lạc Sơn; vùng trồng Bưởi Đỏ tại huyện Tân Lạc, vùng trồng Bưởi Diễn tại Yên Thủy, Lương Sơn. Một số sản phẩm thích ứng rất tốt với điều kiện địa phương vào cho chất lượng cao, ít hạt hay không hạt, đủ điều kiện xuất khẩu như Cam V2, Cam Marrs, Cam C36, Bưởi Da xanh, Bưởi Đỏ. Tổng diện tích được chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP, hữu cơ... trên địa bàn tỉnh là 632,98 ha với 18 cơ sở được chứng nhận, chiếm gần 7% diện tích trồng trọt. Dự kiến đến năm 2020 toàn tỉnh có trên 70% diện tích sản phẩm cây có múi của vùng quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, giá trị thu nhập đạt 400 - 500 triệu đồng/ha/năm.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 07 cơ sở đăng ký sản xuất và kinh doanh giống cây ăn quả có múi, gồm: Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản; Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh giống cây trồng Phương Huyền; Hợp tác xã Mường Động; Công ty TNHH một thành viên Cao Phong Hòa Bình; Công ty TNHH một thành viên Sông Bôi; Công ty TNHH Một thành viên Thanh Hà; Công ty TNHH Một thành viên 2-9; ngoài ra nguồn giống được sản xuất tại các vườn được người dân tự chiết, ghép chiếm tỷ lệ lớn. Nguồn cung ứng giống của các cơ sở trong tỉnh mới chỉ đáp ứng từ 20 - 30%. Còn lại, lượng lớn được nhập từ các Viện, Trung tâm cây có múi và các cơ sở sản xuất giống các tỉnh thành như Hà Nội, Hưng Yên...

Nguồn nước tưới cho các vùng sản xuất cây có múi gồm nước mặt (ao, hồ, suối) chiếm 95% và nước ngầm (giếng khoan, giếng đào) chiếm 5%. Hình thức tưới vẫn chủ yếu tưới rí gốc (tưới tràn); diện tích tưới phun, tưới nhỏ giọt còn ít (chỉ khoảng 4 - 5%). Phần lớn đường giao thông trục chính có chiều rộng hơn 3 m và được rải đá cấp phối chiếm 65%, khoảng 10% đường được bê tông hóa. Khoảng 70% diện tích sản xuất đã có điện phục vụ sản xuất ngoài vườn.

Để thúc đẩy sản xuất cây ăn quả có múi nói riêng, sản xuất trồng trọt hàng hóa nói chung, tỉnh đã ban hành một số cơ chế, chính sách như: Phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh với 98 dự án, trong đó 36 dự án lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất chế biến nông, lâm nghiệp; rà soát, xác định được các vùng và khu sản xuất trồng trọt ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, nông nghiệp hữu cơ để mời gọi đầu tư, với 24 vùng và khu sản duất trồng trọt tại 11 huyện, thành phố, quy mô 1.253,5 ha; phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ sung cây có múi trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 đạt khoảng 12.200 ha và định hướng đến 2025 khoảng 17,5 ngàn ha; bình tuyển, công nhận được 41 cây đầu dòng của các giống CCM chủ lực; tổ chức thực hiện 4 chuỗi sản xuất - tiêu thụ sản phẩm quả có múi với kinh phí 4,5 tỷ đồng./.

Theo www.hoabinh.gov.vn 

 

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction