Hòa Bình là tỉnh đầu tiên trên cả nước tổ chức triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 (Chương trình OCOP) theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/ 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để tỉnh củng cố nội lực, phát triển kinh tế khu vực nông thôn, tạo thêm sức bật cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Cam Cao Phong đạt chất lượng VietGAP được UBND huyện Cao Phong lựa chọn là sản phẩm nổi bật sẽ tham gia chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020

Được biết, OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện, hướng tới mục tiêu tổng quát là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tại tỉnh ta, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 20/9/2018 thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020. Trước đó, Hòa Bình là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt các nội dung quan trọng nhất của chương trình theo Quyết định số 490/QĐ-TTg, ngày 9/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Hòa Bình cũng là một trong những tỉnh đầu tiên trên cả nước đã xây dựng khung chương trình OCOP cấp tỉnh và sớm ban hành kế hoạch hành động giai đoạn 2018 – 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh sẽ thực hiện quyết liệt và đồng bộ chương trình quan trọng này. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu gồm: đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng KHCN, xúc tiến thương mại... Mặt khác, rất cần huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện chương trình OCOP, góp phần thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí "kinh tế và tổ chức sản xuất” trong bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân.

Theo kế hoạch thực hiện chương trình OCOP giai đoạn 2018 – 2020, toàn tỉnh sẽ phấn đấu tiêu chuẩn hóa ít nhất 25% sản phẩm hiện có của các địa phương, tương đương khoảng 50 sản phẩm; triển khai thực hiện từ 10 - 15 làng/bản văn hóa du lịch; củng cố, kiện toàn khoảng 50 tổ chức kinh tế và phát triển mới ít nhất 10 tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP; tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành chương trình cho 100% cán bộ cấp tỉnh và huyện; tập huấn kiến thức chuyên môn cho khoảng 300 cán bộ quản lý nhà nước các cấp và 100% lãnh đạo doanh nghiệp, HTX, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia chương trình OCOP...

Đặc biệt, trên cơ sở lựa chọn các sản phẩm nổi bật nhất để thực hiện chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu để ban hành hệ thống cơ chế, chính sách riêng nhằm thúc đẩy đầu tư từ các nguồn lực xã hội, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp, HTX nhằm nâng cao chất lượng và sản lượng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Thông qua thực hiện chương trình, các sản phẩm OCOP cấp tỉnh không những sẽ được chú trọng đầu tư trở thành sản phẩm thế mạnh có thương hiệu, mà còn được ưu tiên xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường, xây dựng thành hệ thống cơ sở dữ liệu sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Đúng như khẳng định của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng: Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để chúng ta củng cố nội lực, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần đắc lực thực hiện thành công lộ trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo Báo Hòa Bình

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction