Chủ động sản xuất, đảm bảo tiến độ gieo trồng đúng thời vụ, khắc phục những diễn biến bất lợi của thời tiết, khí hậu, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra là những cố gắng của ngành trồng trọt huyện Cao Phong trong năm 2018. Qua đó đã tăng cường bám sát cơ sở đôn đốc, hướng dẫn người nông dân thực hiện sản xuất theo kế hoạch đề ra.

Cam Cao Phong được bày bán dọc Quốc lộ 6.

Hiện, diện tích cây ăn quả trên toàn huyện đạt 3.340,5 ha, trong đó cây ăn quả có múi 3.056,2 ha (cam 1.727,7 ha, quýt 908,2 ha, bưởi 361,8 ha, chanh trồng bờ rào: 58,5 ha). Diện tích trồng mới: 61.2 ha, Diện tích cây thời kỳ kiến thiết cơ bản: 1.407.7 ha, diện tích cây thời kỳ kinh doanh: 1.589,3 ha, dự kiến sản lượng niên vụ năm 2018- 2019 ước đạt trên 35.000 tấn, năng suất bình quân khoảng trên 22 tấn/ ha.

Diện tích thời kỳ kiến thiết cơ bản nhìn chung cây sinh trưởng và phát triển tốt, xuất hiện bệnh loét sẹo gây hại rải rác trên một số diện tích không đáng kể. Còn diện tích thời kỳ kinh doanh, đến nay, nông dân đã thu hoạch 145 ha (quýt Ôn Châu, cam Marrs, cam CS1, quýt Hà Giang...), giá tại thời điểm khoảng 16.000 - 25.000 đ/kg (tùy thuộc vào loại cam, quýt). Thị trường tiêu thụ chủ yếu qua các hình thức: Bán thông qua các tiểu thương, bán lẻ trên địa bàn huyện dọc Quốc lộ 6, bán hàng trực tuyến…; Việc bán hàng thông qua hệ thống các siêu thị còn ít, chưa phát triển.

Cùng với cây ăn quả có múi, tổng diện tích cây ngắn ngày hàng năm đạt 7.967,1 ha, đạt 106,22 % kế hoạch, bằng 101,92 % so với cùng kỳ. Trong đó, cây công nghiệp 2.928,8 ha, chủ yếu là cây mía với 2.696,4 ha (mía tím: 1,010 ha, mía trắng ép nước: 1.686,4 ha). Trong năm, huyện đã trồng mới 1.046,4 ha mía (diện tích mía giảm so với cùng kỳ là do nông dân trồng cây ăn quả có múi trên đất canh tác mía, luân canh cây mía với cây lúa và cây trồng khác...), hiện nay mía sinh trưởng, phát triển tốt đang chuẩn bị thu hoạch.

Chăm sóc tốt mía tím nuôi cấy mô tại các xã (trong đó: Mía thế hệ giống F2: 12 ha, mía thế hệ giống F0 0,67 tại xã Nam Phong; mía giống thế hệ F1: 3,5 ha tại các xã Tây Phong, Tân Phong, Thu Phong, Đông Phong, Xuân Phong). Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình (Sở Khoa học và Công nghệ) giao 11.500 cây giống mía nuôi cấy mô thế hệ Fo cho xã Nam Phong với tổng diện tích 4,17 ha.

Qua thống kê về tình hình tiêu thụ mía trắng ép nước: Mặc dù đầu vụ tiêu thụ chậm, nhưng giá bán cây thương phẩm có mẫu mã đẹp bình quân khoảng 4.000- 4.500 đồng/cây (cây có mẫu mã, chất lượng kém: 1.500-2.000 đồng/cây), giá trị bình quân ước đạt khoảng 60-180 triệu đồng/ha; với cây mía tím: Giá bán cây thương phẩm có mẫu mã đẹp bình quân khoảng 4.000-5.000 đồng/cây (cây có mẫu mã, chất lượng kém: 2.000 - 3.000 đồng/ cây), giá trị bình quân ước khoảng 80-200 triệu đồng/ha (riêng mía tím F1 nuôi cấy mô tại xã Nam Phong với ưu điểm là cây phát triển nhanh đồng đều, cây to, ít sâu bệnh, mẫu mã đẹp, chất lượng có giá thương phẩm 7.000-7.500 đồng/cây).

Bên cạnh đó, huyện cũng duy trì 1.236,8 ha diện tích trồng lúa với năng suất 53,78 tạ/ ha; sản lượng 6.652,34 tấn. Trong vụ chiêm xuân, huyện đã tiếp nhận và phân bổ hạt giống lúa dự trữ Quốc gia hỗ trợ thiệt hại do thiên tai năm 2017, cung cấp cho nhân dân các xã sản xuất vụ mùa năm 2018 với số lượng 3.300 kg, trong đó giống lúa Khang dân đột biến: 2.000 kg, giống lúa Khang dân 18: 1.300 kg.

Qua đánh giá, nhìn chung, trong năm, các đối tượng sâu bệnh trên lúa và cây trồng cạn đều có mật độ, tỷ lệ, diện phân bố và mức độ gây hại bằng trung bình nhiều năm, đáng chú ý là các đối tượng như: Bệnh vàng lá thối rễ, loét sẹo, ghẻ nhám ở cây ăn quả có múi; tập đoàn rầy, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn hại lúa có mức độ và diện phân bố cao hơn cùng kỳ. Phòng Nông nghiệp & PTNT đã phối hợp với Trạm Trồng trọt và BVTV ban hành các văn bản hướng dẫn, thông báo tình hình dịch hại trên cây trồng, đồng thời phân công cán bộ phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND xã, thị trấn bám sát cơ sở đôn đốc hướng dẫn nông dân chủ động xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất diện tích bị hại.

Theo http://caophongtv.vn

 

caophong34121

Văn bản mới

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất là Trụ sở Đội Thuế số 2 (cũ), phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019


Bản đồ hành chính

mapcaophong copy

 

phan anh kien nghi

Thông tin liên hệ

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 60/GP-STTTT, cấp ngày: (26/5/2016) - Chịu trách nhiệm chính: Quách Văn Ngoan,. Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.844.336 - Fax : 02183.844.336)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (http://caophong.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction